18 september 2019

CDA vraagt aandacht voor zoutwinning

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid in Drenthe op woensdag 18 september reageerde CDA-Statenlid Eline Vedder op een inspreker. Hij beklaagde zich over een bedrijf dat boorputten slaat voor de zoutwinning tussen Zuidlaarderveen en Kielwindeweer op de grens met Drenthe. Met name maakt hij zich zorgen over het gescheurde dak van een zoutcaverne waardoor pekel en diesel naar buiten lekken. De hoeveelheden zijn onbekend en of het lekken onder controle respectievelijk gestopt is, is ook onduidelijk.  

Te weinig aandacht voor risico’s
Mijnbouw houdt volgens Eline Vedder de Drentse gemoederen aardig bezig. En dat is volgens haar logisch want niet ver over de Drentse grens is te zien waar die onrust vandaan komt. Inwoners maken zich, begrijpelijkerwijs, zorgen. Óók over zoutwinning. Eline: ”Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zegt het glashelder: Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten. Er is te weinig aandacht voor preventieve onderhoudsmaatregelen, risico’s op de lange termijn en onderzoek naar het gedrag van cavernes. En dat laatste geldt zeker voor de unieke geometrie van Veendam. Deze drie onderwerpen zouden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de voorwaarden moeten worden gegarandeerd in het winningsplan, maar dat is slechts deels het geval. Het CDA vraagt het College van Gedeputeerde Staten hierop aan te dringen bij het Rijk.”

Eén schadeloket
Verder vindt volgens Eline Vedder het CDA het belangrijk dat het ministerie van EZK vaart maakt met het instellen van één schadeloket voor alle vormen van mijnbouw. “Dan hoeven inwoners niet aan te tonen welke vorm van mijnbouw voor schade heeft gezorgd en geldt voor elke inwoner hetzelfde schadeprotocol. Ook vindt het CDA dat de omgekeerde bewijslast ook voor mijnbouw buiten de Groningse gaswinning zou moeten gelden. We weten dat het College van Gedeputeerde Staten hier al met regelmaat sterk op aandringt bij het ministerie van EZK en vragen aan GS om dit vooral te blijven doen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.