14 oktober 2021

CDA: ‘Waarom geen inhaalverbod tussen Emmen en de Punt op de N34?’

Het gedeelte van de weg Emmen – De Punt, de N34, is al lang onderwerp van gesprek als het gaat om de veiligheid. Ook in Provinciale Staten van Drenthe kent de weg een lange geschiedenis waarbij veel discussie heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden om die veiligheid te verhogen. Er wordt op dit moment een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd voor diverse scenario’s tot herindeling van de N34 met eventuele partiële verdubbeling en bijbehorende scheiding van rijbanen alsmede het verbeteren van verkeersplein Gieten. 

Snelle tijdelijke maatregelen
Dit is echter een langjarig proces, en tot die maatregelen op de N34 zijn afgerond wil de CDA-Statenfractie snelle (tijdelijke) maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten. Het College van Gedeputeerde Staten heeft daar gevolg aan gegeven en in een brief laten weten tot welke tijdelijke maatregelen is besloten. Versneld vervangen van versleten ribbels in het midden en de zijkanten van de weg, gerichte campagnes op inhalen, te lage snelheid en handhaving op afleiding veroorzaakt door smartphones door de inzet van de nieuwe MONOcams. Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) stond de N34 opnieuw op de agenda. 

Weggebruikers moeten veilig thuiskomen
Eline Vedder is voor het CDA onder andere woordvoerder Verkeer en zij heeft tijdens alle debatten over de N34 sterk aangedrongen op het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen en daarbij niet te wachten op de komende nog te nemen infrastructurele aanpassingen. “Los van alle verschillende meningen die er in Drenthe te vinden zijn over de N34 is er één ding wat we allemaal willen, en dat is dat de mensen die we liefhebben weer veilig bij ons thuiskomen. En we moeten het ons dan ook blijven aantrekken dat de N34 slecht scoort op veiligheid.” In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid in september jl. heeft Eline naar aanleiding van de eerdergenoemde brief vragen gesteld aan de verantwoordelijke gedeputeerde Cees Bijl. Zo wilde zij weten of er verkeersdeskundigen waren geraadpleegd, of er ook andere tijdelijke verkeersmaatregelen zijn overwogen en of de N34 kan worden aangemeld voor een pilot innovatieve verkeershandhaving. Volgens Gedeputeerde Bijl komt er geen geld vrij voor het Innovatieve verkeershandhavingsproject omdat het demissionaire kabinet hierover geen besluit gaat nemen. Wel zijn alle politiekorpsen inmiddels uitgerust met een MONOcam, waaronder in Drenthe, en wordt die ook ingezet op de N34. Verder gaf Bijl aan dat verkeersdeskundigen waren geraadpleegd en geen andere verkeersmaatregelen zijn overwogen. Eline Vedder wilde nog wel weten waarom niet is overwogen om voor het volledige traject een inhaalverbod in te stellen. “Het extern bureau Wesco heeft namelijk in een onderzoek in 2019 al vastgesteld dat het beeld ten aanzien van het inhaalverbod niet geheel consistent en herkenbaar is voor weggebruikers en daarmee niet voldoet aan de uitgangspunten voor Duurzaam Veilig wegontwerp. Waarom dan geen inhaalverbod voor het hele traject”, zo vroeg zij zich af. Maar daar wilde gedeputeerde Bijl niets van weten. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.