06 mei 2020

CDA wil aansluiting met Noord-Duitsland versterken

De leden van de Statrencommissie Omgevingsbeleid debatteerden woensdag 6 mei tijdens de digitale Commissievergadering over de evaluatie en actualisatie van de Regiovisie Groningen-Assen (RGA). De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband dat 22 jaar geleden is opgericht en bestaat uit de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe. De ambitie is samen werken aan een economisch sterke en goed bereikbare regio waar het voor de inwoners fijn werken, mooi wonen en lekker leven is. De samenwerking is een middel om gezamenlijke doelen te bereiken.

Iedere vier jaar wordt er een evaluatie gehouden en dit jaar was die verwoord in het rapport   Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Binnen de regio is afgesproken dat de focus moet liggen op de thema’s Economie, Wonen en Mobiliteit. Het bestuur van de Regiovisie stelt voor een   vierde pijler Ruimtelijke Kwaliteit toe te voegen die hier ondersteunend aan moet zijn. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage ad. € 921.732, --.

Aansluiting met Noord-Duitsland
Siemen Vegter is op dit punt woordvoerder van de CDA-Statenfractie en hij vindt het van groot belang dat de regio Groningen-Assen zich blijft inzetten waardoor de regio als belangrijk economisch centrum voor Den Haag op de kaart blijft staan en bij goede ontwikkelingsplannen mede kan blijven rekenen op financiële ondersteuning van het Rijk. “Of de toevoeging van de vierde pijler Ruimtelijke Kwaliteit hieraan bijdraagt is voor ons de vraag en wellicht past dit niet eens in de oorspronkelijke opzet van de Regiovisie Groningen Assen. Wij vragen ons af of alle mogelijkheden wel worden benut om de aansluiting met Noord-Duitsland te versterken waar dat mogelijk is. Dan denken we inderdaad aan de verbindingen met Hamburg, zowel per spoor als via de weg. En als het antwoord op die vraag nee is, hoe gaan we dit dan oppakken? Laten we in dat geval als provincie het initiatief pakken en samen met de provincie Groningen afspreken dat dit een belangrijke hoofdtaak van de RGA zou kunnen zijn.” Hij vroeg het College van Gedeputeerde Staten of die het met dit standpunt van het CDA eens is. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers gaaf hier geen duidelijk antwoord op maar zei in het algemeen dat de Regiovisie zich onder andere richt op economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.