17 juni 2020

CDA wil beheersmaatregelen voor de wolf in Drenthe

De Statenfracties van de VVD en D66 hebben voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 juni de gevolgen van de aanwezigheid van wolven in Drenthe geagendeerd. Het College van Gedeputeerde Staten over de beschermende maatregelen tot nu toe zijn genomen door de provincie.

De woordvoerder van de CDA-Statenfractie in deze commissie is Klaas Neutel. Hij zei dat de wolf een wettelijk beschermd dier is en dat we dat niet zomaar kunnen veranderen. Volgens hem gaat het erom hoe we er nu mee om gaan. “Houders van landbouwhuisdieren, terreinbeheerders en overheid hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid. Veehouders moeten alle maatregelen nemen, de overheid die vindt dat de wolf een beschermd dier moet zijn maatregelen nemen en de terreinbeheerders die de wolf graag aanwezig zien moeten zorgen dat de wolf het terrein niet verlaat. Bij elkaar gaan zitten om samen na te gaan hoe hier mee te gaan. Het is dus goed dat gedeputeerde Jumelet een gebiedscommissie heeft samengesteld met een gedragen voorzitter. In de tijd dat de commissie haar werk doet moeten natuurlijk al voorzorgsmaatregelen worden genomen. Het wolvenplan en de beschermingsregels van de overheid laten toe dat er beheerd wordt. ”

Schapenhouders Niet criminaliseren
Aan de partij voor de dieren stelde Klaas Neutel de vraag welke missers zij bedoelen toen die fractie zei dat wolf moet opdraaien voor de missers van de mens. Die vraag werd niet door de woordvoerster van de Partij voor de Dieren beantwoord. Neutel: ”De Partij voor de Dieren stelt ons als fracties enkele vragen. Een aantal vragen zijn open deuren, daar hoeft dus niet op gereageerd te worden. De andere vragen zijn bedoeld om de schapenhouders en houders van andere landbouwhuisdieren te demoniseren en te criminaliseren. Dat past niet bij ons als CDA. Wij kunnen met die beschuldigingen niet uit de voeten.” Neutel vroeg zich verder af of je de wolf nog wel als inheems dier kunt beschouwen. “Er is al 230 jaar geen wolf meer in Drenthe geweest. Dan kun je net zo goed van een exoot spreken als van een inheemse soort.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.