18 juni 2020

CDA wil betere informatievoorziening over openbaar vervoer

Op de agenda van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond op 17 juni onder andere de ontwerpbegroting van het OV-Bureau Groningen Drenthe. Hieronder de bijdrage van CDA-woordvoerder Eline Vedder:

“Het voelt als een theoretische exercitie om een begroting voor 2021 te accorderen, terwijl we nu al weten dat deze begroting niet opgewassen zal zijn tegen de gevolgen van de Corona-crisis. Maar we snappen heel goed dat het OV-bureau zijn werk moet kunnen blijven doen, juist nu, en daarvoor is er nu eenmaal een hamerklap nodig. Des te meer waarde hechten we aan het voorstel om deze begroting eind 2020 te evalueren en aan te passen aan hoe de wereld er dan uitziet. Graag worden we in de aanloop daarvan tussentijds door de gedeputeerde geïnformeerd over de ontwikkelingen wat betreft Corona, maar ook in bredere zin over überhaupt de zorgen rondom betaalbaarheid van het Openbaar Vervoer in de toekomst. Want daar hebben we serieuze zorgen over. En daar komt de impact van het Corona-restrisico van 5-7% nog eens overheen. We zien dat het OV-bureau als eerste stap binnen haar eigen organisatie de budgetten tot 25% terugschroeft. Die stap is logisch, maar is het wel voldoende? Vergeleken met de totale begroting is dat immers maar een klein deel. Onze fractie heeft zorgen wat dit met de kwaliteit in de uitvoering van het busvervoer gaat doen en het antwoord van de gedeputeerde was dat 'ernaar wordt gestreefd’ om de kwaliteit overeind te houden. Dat vinden we een nogal magere geruststelling. Onze vervolgvraag aan de gedeputeerde is dan ook: hoe dan? Kunt u hier meer toelichting op geven?”
 

“Voor het verbeteren van de vindbaarheid van de hub-taxi heeft onze fractie al heel vaak aandacht gevraagd. Goed om te zien dat daar inspanningen op zijn gepleegd en gezien de stijging in gebruik lijkt het ook effect te hebben. Dus laat dit vooral een aanmoediging zijn om hiermee door te gaan, want het kan nog beter. Onze fractie verwacht niet dat de rol van de hub-taxi in de toekomst af zal nemen qua 100% gebiedsdekking, dus blijf erop inzetten! Met als ultieme doel dat de hub taxi straks als vanzelfsprekend uit de 9292-app rolt als ik een reis van Ruinerwold naar Lhee plan. Twee vragen nog over de hub-taxi: dat gedoe met vier verschillende telefoonnummers voor Drenthe, kan dat nou niet anders? En hartstikke mooi dat ik per 1 sep 2019 nog maar 1 uur van tevoren moet bellen voor een gegarandeerde ov-aansluiting, maar waarom staat er op verschillende websites, waaronder publiekvervoer.nl, nog steeds dat dit 2 uur is? 

Over de dienstregeling horen we van diverse kanten dat input van inwoners, of dat nu via het consumentenplatform, gemeenteraden of informatiebijeenkomsten gaat, serieus wordt genomen. We vinden dat erg belangrijk, dus dat zijn mooie signalen om te horen. Een aantal vragen gericht op de toekomst, zo goed en zo kwaad als het gaat in deze rare tijd:
- Het door ontwikkelen en tot wasdom laten komen van de hubs, en het door ontwikkelen van deelvervoer, is wat ons betreft heel belangrijk. En de lijst partijen die hiervoor aan de lat staan is lang, hebben we gezien in de eerste termijn van Gedeputeerde Staten. Maar wie heeft hierin nu eigenlijk de lead? Iedereen? Niemand? Graag zouden we hierover meer horen.
- In het ontwerp-hoofdlijnen is een lijst opgenomen met wijzigingen waarvoor geen budget is. Eén ervan is de sneldienst Emmen-Hoogeveen, waarvoor gepleit is door de Staten, scholen en het consumentenplatform. Er is echter geen financiële dekking voor gevonden. Maar hoe komt deze prioritering nu eigenlijk tot stand? Waarom de ene wijziging wel, en de andere niet? En hoe passen deze afwegingen in de lange termijnvisie? 
- Daarover gesproken: wat vindt GS van de oproep van het consumentenplatform om te komen tot een overall visie voor de lange termijn ontwikkeling van het OV? Betekent deze oproep dat zo’n dergelijke visie nu ontbreekt? Is dat niet een zorgelijke constatering? Als we kijken naar wat er op het OV afkomt: de 1.5m-samenleving, betaalbaarheid van OV, de rol van OV op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, dan lijkt onze fractie het hebben van een lange termijnvisie op deze vraagstukken een vereiste! Graag horen we de reactie van de gedeputeerde hierop, hoe we hier naartoe gaan werken.”

Gedeputeerde Cees Bijl heeft toegezegd dat hij in september van dit jaar met een rapportage zal komen waarin ondermeer op de HUB-taxi zal worden ingegaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.