24 juni 2020

CDA wil Corona-beleidsscan

Op de agenda van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie), die werd gehouden op woensdag 24 juni, stond ondermeer de Voorjaarsnota, de opmaat naar de begrotingsbehandeling in het najaar. Waar er al geluiden te horen zijn dat het geld uit de voorgenomen Investeringsagenda gebruikt moet worden om de gevolgen van de Coronacrisis te herstellen was Bart van Dekken, fractievoorzitter van het CDA, duidelijk. ”Eerder spraken we over de Investeringsagenda waarmee we extra willen inzetten in Drenthe. Het CDA blijft van mening dat we die gelden zo effectief mogelijk moeten inzetten. Dus niet 52 miljoen euro, emotioneel gekleurd, als een nieuw Coronafonds bestempelen. Nee, vanuit een goede analyse anders door voor burgers, boeren en buitenlui. '

Corona-beleidsscan
Bart van Dekken vroeg zowel aan het College van Gedeputeerde Staten als aan de andere fracties om met hem mee te denken over een beleidsrichting voor die analyse vanuit een Provinciale Corona-scan. “Misschien moeten we krachtig uitspreken dat er veel moet worden versterkt of anders door moet gaan. De eerste zin van elk beleidsprogramma wordt dan “Omdat Drenthe getroffen is door COVID 19 is dit programma’s op de volgende punten gewijzigd….” Los van een door ons gewenste Provinciale Corona-beleidsscan is nu al duidelijk dat de recreatieve sector, maar ook de sectoren zorg, natuur en economie meer geld en steun nodig hebben. Het is te zot voor woorden dat recreatieondernemers letterlijk de lucht in moesten met spandoeken om de faciliteiten op hun bedrijven weer open te krijgen. Een toilet in de buurt, zo blijkt ook uit de ingekomen brieven, is een kwestie van menselijk sociaal elementair belang.”

Ondertiteling bij RTVD belangrijk
Bart van Dekken vroeg aandacht voor de dorpshuizen en multifunctionele centra. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) heeft een evaluatie uitgevoerd over het functioneren van die dorpshuizen en andere voorzieningen in dorpen en wijken. “Daarom wil het CDA dat de evaluatie van het BOKD wordt overgenomen in nieuw beleid. Ook wijkcentra moeten door ontwikkelen op basis van vraag en lokale wens. ” Voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is een voorziening als een dorpshuis of  wijkgebouw cruciaal volgens Van Dekken. Dat geldt volgens hem ook voor de mediavoorziening in het algemeen. “Bereikbaarheid impliceert ook in crisis dat de regionale media optimaal functioneert. Wij willen dat kwetsbare groepen in de samenleving goed geïnformeerd worden. Het is niet goed genoeg wat nu is bereikt met Radio TV Drenthe. ” Daarmee doet hij een nieuwe poging om het College van Gedeputeerde Staten over ondertiteling bij de regionale televisie te realiseren. Het CDA en ook andere fracties vinden het belangrijk dat in ieder geval nieuwsprogramma's worden ondertiteld en hebben de verantwoordelijk gedeputeerde opdracht gegeven om onderzoeken te maken welke mogelijkheden zijn. De reactie van gedeputeerde Kuipers dat de provincie niet de bezuinigingen van het Rijk wil compenseren vond Van Dekken te mager en gaf aan daar in de vergadering van Provinciale Staten op terug te komen.

Geen vervuild boorwater in de grond
Fractievoorzitter Van Dekken ging in zijn bijdrage ook in op de nog steeds heersende stikstofproblematiek. “De aanpak rondom stikstof raakt alle sectoren. De inzet voor een oplossing voor alle sectoren moet ambitieus zeer hoog blijven, de fractie blijft onder de indruk op de wijze waarop gedeputeerde Jumelet dit ter hand neemt. Maar de onrust is nog steeds groot. Is het College van Gedeputeerde Staten het met mij eens dat de inzet om onrust onder boeren en betrokkenen weg te nemen onverminderd hoog moet blijven? ” Tenslotte noemde Van Dekken de plannen van de NAM om vervuild boorwater te injecteren in lege gasvelden. Gebeurde dat eerder al tegen de wens van de bevolking in Overijssel, nu zijn er plannen om dat water ook in Drentse lege gasvelden te injecteren. “Het kan niet zo zijn dat ergens in Drenthe in uitgeputte gasvelden vervuild water wordt geïnjecteerd zonder dat alternatieven voldoende zijn verkend. Ik wil de collega’s van GroenLinks danken voor hun initiatief in Drenthe voor vragen op dat punt.  Zuiveren, los van de problemen die dat geeft voor de WMD, is een betere weg dan riskante bodemeffecten riskeren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.