09 maart 2018

CDA wil een duurzaam ingerichte fietssnelweg tussen Assen en Groningen

Begin 2015 is het idee voor een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïntroduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatiefnemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen verlenen actief medewerking.  De initiatiefnemers en de gemeenten zien deze Fietssnelweg in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad. Deze fietssnelweg draagt namelijk bij aan de ambities van goede bereikbaarheid van de Regio Groningen - Assen, stimuleren van een gezond leven, impuls voor de sector toerisme en recreatie en een bijdrage aan een duurzame samenleving. Naar de mening van de CDA-fracties in de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe is dit ook een kans om de mogelijkheden te onderzoeken van het opwekken van energie door in het fietspad zonnepanelen te integreren.

Deze fietssnelweg wordt de eerste in zijn soort en trekt dwars door de ons zo dierbare Groene Long met bos, graslanden, essen, heidevelden, bloemen en het Noord Willemskanaal tussen Assen en Groningen. Mede daarom willen beide CDA-fracties weten wat de stand van zaken is ten aanzien van de verlichting. Een goed verlichtingsvoorstel voor de fietssnelweg zou wat het CDA betreft als volgt kunnen zijn: inzetten op innovatieve, duurzame, creatieve en kunstzinnige verlichting met geïntegreerde zonnepanelen.

De hierboven beschreven ambities kunnen met de aanleg van de Fietssnelweg door dit verlichtingsvoorstel en geïntegreerde zonnepanelen een veel grotere impact krijgen. Het 'over de snelweg fietsen' kan een ervaring worden die met geen enkele andere ervaring is te vergelijken en kan mogelijk daarmee het zeer speciale van deze fietssnelweg met roem en luister gepaard laten gaan. Daarnaast wordt de met geïntegreerde zonnepanelen fietssnelweg dan een belangrijke energie-opwekkende bron voor de omgeving.

De volgende vragen worden gesteld aan de colleges van Tynaarlo en provincie Drenthe:
1. Wat is de stand van zaken bij het uitwerken van de zogenaamde eindbeeldstudie?
2. Bent u bekend met de zeer creatieve, innovatieve en duurzame wijze waarop de Afsluitdijk en het van Gogh Fietspad in Nuenen verlicht wordt?
3. Ziet u ook de mogelijkheden van de Fietssnelweg Assen - Groningen die kan worden omgevormd tot een platform voor innovatie: een groen model dat niet alleen fietsen maar ook innovatie promoot?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.