22 januari 2020

CDA wil ondertiteling op regionale TV

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) heeft het CDA, samen met de fractie van GroenLinks, een ingekomen brief geagendeerd. In die brief verzoekt een inwoner van Drenthe aan de Drentse politiek om ondertiteling van de programma’s bij Radio Televisie Drenthe (RTVD) mogelijk te maken. GroenLinks en CDA zijn van mening dat RTV Drenthe een belangrijke mogelijkheid voor de Drentse inwoner biedt om op de hoogte te zijn van het regionale nieuws en de regionale actualiteiten. Helaas zijn inmiddels één op de tien Nederlanders slechthorend of doof. In Drenthe gaat het dan om ongeveer 50.000 inwoners en zijn deze voor het provinciale en lokale nieuws afhankelijk van een goede ondertiteling op TV.

Europese Richtlijn
CDA-woordvoerder Bart van Dekken zegt dat vanaf 2018 er een Europese richtlijn ligt om televisie beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. “Volgens de Europese belangenorganisatie voor mensen met een handicap (EDF) betekent de richtlijn dat er meer ondertitels komen voor slechthorende en dove mensen, audiodescriptie voor slechtzienden en blinden, vertalingen in gebarentaal en gesproken ondertitels in bijvoorbeeld tv-programma’s, series, films, documentaires en nieuws. Op basis van deze richtlijn moet er in Drenthe nog veel gebeuren, inwoners met een auditieve beperking moeten dezelfde toegang hebben tot informatie en nieuws. In december is in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om in kaart te brengen op welke wijze commerciële en regionale omroepen van plan zijn om stappen te zetten om tv-programma’s en platforms meer toegankelijk te maken voor mensen met een audiovisuele beperking.”

Drentse politiek vraagt om ondertiteling
Aan de andere fractie in Provinciale Staten werd gevraagd of zij ook vinden dat iedereen in Drenthe in staat moet zijn om de programma’s van RTV Drenthe te volgen en zo ja, of er een structurele oplossing gevonden moet worden. Alle fracties spraken zich uit voor een betere toegankelijkheid en ondersteunden de oproep van CDA en GroenLinks aan het College van Gedeputeerde Staten om te komen met een structurele oplossing. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers deed de toezegging om in gesprek te gaan met de directeur van RTVD om de mogelijkheden tot ondertiteling te verkennen. Bart van Dekken bedankte de gedeputeerde voor zijn toezegging maar benadrukte nog eens de brede opvatting van de commissie. “Mooi dat de gedeputeerde in gesprek wil gaan met RTVDrenthe maar ik vind dat ook dit krachtig signaal van de commissie serieus genomen moet worden. Deze commissie vindt voltallig principieel dat het nieuws via de regionale zender voor alle inwoners van Drenthe bereikbaar moet zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.