27 oktober 2021

CDA wil optimale daadkracht, weg met bureaucratie bij steun aan MKB

De impact van de coronacrisis op de economie is nog steeds groot. Steeds meer werkenden en ondernemers komen in de knel. Het vermoeden bestaat dat wanneer de overheidssteun afneemt de faillissementen en ontslagen meer zichtbaar zullen worden. Voor het Midden- en Kleinbedrijf is het steeds lastiger om aan financiering en kapitaal te komen, terwijl de behoefte daaraan groot is.   Het Rijk stelt nu landelijk een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarvan 11,7 miljoen euro voor de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). De drie Noordelijke provincies wordt gevraagd ook zo’n bedrag beschikbaar stellen wat voor Drenthe een bedrag van 3,9 miljoen euro betekent.

Waak voor bureaucratie
Fractievoorzitter van de CDA-Statencommissie Bart van Dekken omarmt het versterkingsgeld als steunfondsfinanciering voor de regio’s maar gaf ook een waarschuwing af. “Wanneer je de brief van de minister over het steun- en herstelpakket goed leest en een beeld krijgt wat dat kan beteken voor Nederlanders, dus ook voor onze Drentse ondernemingen, dan ademt daar naast een aanbod toch vooral ook een geest van bureaucratie. Ik denk aan de uitwerking rondom de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor werkbehoud, kortweg de NOW, of overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers TOZO en die rondom de tegemoetkoming vaste lasten TVL. Dan bespeur je wel heel veel nieuwe fasen in proces en verslaglegging. Formulieren die je niet moet vergeten, zo begrijpen we inmiddels uit de reclamespotjes van het UWV, want voor je het weet heb je ergens een probleem en voel je zeker geen aanbod tot hulp. Er is ook een teneur in deze beleidsbrief die anticipeert op wat te doen als het steungeld niet daadwerkelijk is ingezet. Helder, maar het tendeert toch wel op een wat sombere toekomstverwachting van samenwerken met het MKB. Als onderdeel van de zienswijze moet door het College van Gedeputeerde Staten aan de NOM worden gemeld dat er de optimale daadkracht en concrete resultaatgerichtheid tot het MKB moet worden getoond. Dus proactief dienstbaar zijn. Met de vraag kunnen wij nog iets voor u betekenen en waar heb je nu echt behoefte aan. Het systeem is nu wel erg reactief en dat zou nu, zeker na Corona, anders moeten. Hier wringt voor ons de schoen. Geen bureaucratie maar een concrete ervaring tot ondersteuning en goede hulp. Wij kunnen als CDA prima leven met deze substantiële aanvulling op het vermogen van de NOM middels deze agiostorting. Immers de doelstelling en de ambitie van de NOM om de juiste ondersteuning te bieden voor en daadwerkelijk aan ons MKB staat buiten deze discussie.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.