06 februari 2020

CDA wil ruimhartige schaderegeling gedupeerden mijnbouwschade

Naar aanleiding van een brief van de minister van Economische Zaken over een schadeprotocol voor kleine gasvelden heerste er teleurstelling bij Provinciale Staten van Drenthe. Daarom werd een motie in stemming gebracht waarin de teleurstelling tot uiting werd gebracht en het College van Gedeputeerde Staten werd verzocht die teleurstelling over te brengen aan de regering en de Tweede Kamer. Daarnaast werd het College van GS verzocht samen op te trekken met de Drentse gemeenten, andere provincies en de Waterschappen om een betere schaderegeling te treffen.

Voor de CDA-Statenfractie is Eline Vedder woordvoerder en zij kon het niet duidelijker zeggen: “Het CDA wil niet alleen voor alle inwoners van Drenthe, die gedupeerd zijn of worden door mijnbouwschade, een ruimhartige schaderegeling. Wij willen ook dat net zoals in Groningen de omgekeerde bewijslast geldt en daarnaast willen we één loket waar alle schade gemeld kan worden, zowel voor gas- als zoutwinning of andere soorten van mijnbouw.”

Na een lang debat werd de motie, die op initiatief van de ChristenUnie en mede ingediend was door het CDA, unaniem aangenomen. Verantwoordelijk gedeputeerde Tjisse Stelpstra zegde toe de motie nog dezelfde dag ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamerfractie en daar met andere provincies en Waterschappen te gaan overleggen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.