05 juni 2018

CDA wil sensoren die inwoners informeren

De problematiek in het gasdossier in Noord Nederland heeft het vertrouwen in de overheid sterk geschaad, ook in Drenthe. Daar zijn veel oorzaken voor aan te wijzen maar volgens het CDA loopt daar als een rode draad door heen de communicatie, of eigenlijk het gebrek daaraan. Onze inwoners weten vaak niet wat ze wel en niet moeten geloven in het gasdossier. Om dat vertrouwen terug te winnen wil de CDA-Statenfractie zich tot uiterste inspannen. “Het begint met transparantie”, zegt fractievoorzitter Riëtte Wollerich. “Door heel Drenthe wordt op verschillende plekken aardgas gewonnen en de communicatie met naburige bewoners verloopt veelal moeizaam. Voor een belangrijk deel is de Rijksoverheid aan zet maar het CDA wil als provincie proberen onze inwoners informatie te verstrekken.”  De CDA-fractie roept het College van Gedeputeerde Staten morgen tijdens de Algemene Beschouwingen op om door heel Drenthe trilsensoren te plaatsen die alle bewegingen in de ondergrond registreren. “Laat onze inwoners zien wat er in de ondergrond gebeurt en plaats bijvoorbeeld bij alle gemeentehuizen schermen waar die registratie zichtbaar is. Ook digitaal kun je die bewegingen volgen. Geef onze inwoners gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden om te zien wat er in de ondergrond gebeurt”, zegt Riëtte Wollerich.

Het CDA vraagt het College de mogelijkheden en financiële gevolgen te onderzoeken en bij de behandeling van de begroting 2019 in het najaar met voorstellen te komen. Mocht het College deze toezegging niet willen doen dan wil het CDA met een motie haar proberen te overtuigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.