08 november 2017

Politie op het platteland

Uit een evaluatierapport van de Nationale Politie blijkt dat de aanwezigheid en de  zichtbaarheid van de politie met name op het platteland sterk afneemt. De Commissarissen van de Koning (CdKn) in Nederland vrezen dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe, uitgroeien tot criminele broeihaarden. Het platteland wordt in haar sociale veiligheid bedreigd door minder aanwezige politie in vooral dorpen en kleine kernen, sluiting van politiebureaus en veel langere aanrijtijden. Burgemeester Marco Out van Assen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe, deelt de opvatting van de CdKn echter niet.  Juist om het veiligheidsgevoel van de Drentse inwoners verder te vergroten is duidelijkheid van de provinciale en lokale overheid van het grootste belang. Want Drenthe veiliger maken en houden is ons gezamenlijke doel. Het rapport waarnaar verwezen werd (“Vanaf de zijlijn bekeken”) suggereert dat er serieuze problemen bestaan met betrekking tot de veiligheidssituatie op het platteland. En dat deze problemen zich kunnen uitbreiden naar plattelandsgebieden die nu nog relatief veilig zijn. 

Daarom heeft de CDA-Statenfractie, en ook de VVD-Statenfractie, hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Woordvoerder Bart van Dekken:”In de beantwoording blijft het college van GS op buitengewoon summiere wijze aan de oppervlakte van het gesignaleerde probleem. Deze beantwoording raakt niet de kern van deze kwestie en daarom hebben de fracties van CDA en VVD het onderwerp geagendeerd voor de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, niet alleen om het college van GS in debat te gaan maar ook met de andere Statenfracties.”

Veiligheid is één van de kerntaken van alle lagen van de overheid en raakt haar bevoegdheden en de gemeenschappelijke aanpak voor gemeenten, provincies en (inter)nationale samenwerking. Issues op het gebied van onveiligheid leiden snel tot onrust onder de bevolking. Drenthe was en is een veilige provincie maar ontwikkelingen van een terugtrekkende politie, ten gunste van bijvoorbeeld het grootstedelijk gebied, vraagt om een zorgvuldige afweging. Om deze reden vinden wij het van belang dat kwesties, betrekking hebbend op veiligheid, snel, zorgvuldig en samenhangend ter hand moeten worden genomen.

Waarnemend Commissaris van de Koning was kort door de bocht….
Tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) op woensdag 8 november heeft CDA-Statenlid Bart van Dekken de veiligheid op het platteland geagendeerd. De aanleiding hiervoor was de summiere inhoudelijke beantwoording van het College van Gedeputeerde Staten van de door het CDA ingediende schriftelijke vragen. Vrijwel alle andere Statenfracties deelde die opvatting van het CDA en riepen het College van GS op schriftelijke vragen serieus te beantwoorden. De waarnemend Commissaris van de Koning, de heer van Aartsen, heeft dit onderwerp in portefeuille en gaf toe dat de beantwoording inderdaad wat kort door de bocht was. “Maar ik deed dat met de beste bedoelingen omdat ik vooral duidelijkheid wilde geven en het probleem zo snel mogelijk uit de wereld wilde hebben”, zo gaf hij aan. Volgens hem is Drenthe een van de veiligste provincies en hij wil dat graag zo houden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.