20 juni 2018

CDA zet onrust over gaswinning in Eesveen op de agenda

De CDA-Statenfractie heeft in maart 2018 schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de gaswinning in en rond Eesveen, gelegen op de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel. Een gewijzigd winningsplan door Vermillion, het bedrijf dat daar naar gas boort, gaf veel verontruste geluiden van inwoners van het gebied. Volgens die inwoners was er een gebrek aan communicatie door het bedrijf waardoor er geen transparantie is en dat levert weer veel wantrouwen op.

De beantwoording van de schriftelijke vragen was voor CDA-woordvoerder Klaas Neutel aanleiding om het onderwerp te agenderen voor de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. Hij wilde van de gedeputeerde en de andere fracties weten hoe zij aankijken tegen de ontstane onrust en welke suggesties zij hebben om die onrust weg te nemen. Deze agendering bood de mogelijkheid voor belanghebbenden om gebruik te maken van het inspreekrecht.

Mevrouw van de Velde van de actiegroep GAS-DrOvF gaf aan dat het voor de inwoners van het gebied moeilijk is om aan gegevens van het bedrijf en de gasboring te komen zoals bodemdaling en verloopt communicatie met Vermillion moeizaam. Namens Vermillion sprak de heer Hamersma in. Zijn toelichting riep nogal wat vragen op bij de Commissieleden omdat hij het veelal had over intenties en pogingen om de communicatie met de inwoners van het gebied te verbeteren. Evenals de woordvoerders van veel andere fracties was Klaas Neutel kritisch op het handelen van Vermillion. Hij sprak de hoop uit dat Vermillion de uitgesproken intenties ook snel zichtbaar gaat maken voor de inwoners van het gebied. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.