15 mei 2019

CDA ziet nieuwe kansen en verdienmodellen voor boeren

Groningen, Fryslân en Drenthe hebben het Rijk een aanbod gedaan voor een Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Eind 2018 heeft de provincie Groningen als penvoerder namens de drie noordelijke provincies bericht ontvangen dat de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw door het Rijk is gehonoreerd. Het Rijk is bereid maximaal € 10 miljoen voor deze deal beschikbaar te stellen aan de drie noordelijke provincies. Daarbij kiest het Rijk het vertrekpunt dat tegenover het beschikbaar stellen van € 1,-- aan Rijksmiddelen ook de regionale overheden € 1,-- beschikbaar zal moeten stellen. Praktisch betekent dit voor de ondertekening van de Regio Deal € 3,3 miljoen aan provinciale middelen uit Drenthe, waarbij er later gekeken kan worden naar andere financierings-/dekkingsmogelijkheden vanuit de regio. Het doel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is het 'peloton' aan (familie)bedrijven een nieuw, breder perspectief bieden. De inzet is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, gericht op natuurinclusiviteit en verbonden met de gemeenschap en het gebied waarin zij liggen.

Gezond voedsel produceren belangrijk
CDA-Statenlid Eline Vedder-Monaster sprak bij de behandeling van het Statenstuk haar waardering uit voor de boeren. “Landbouw doet ertoe. Voor ons, maar ik vermoed dat dat geldt voor iedereen die wel eens eet of van plan is dat in de toekomst te gaan doen. En als we denken aan die toekomst, dan ziet het CDA een sector voor zich met economisch gezonde bedrijven, die gezond voedsel produceren en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Een sector, waarin boeren zich gewaardeerd, veilig en gedragen voelen om ons voedsel te kunnen produceren en waar herinneringen zoals eergisteren in Boxtel tot het verleden behoren.”

Forse uitdagingen
De uitdagingen die nog voor ons liggen zijn volgens Eline fors. “Grondgebondenheid, kringlooplandbouw, biodiversiteit, emissieloos en CO2 neutraal voedsel produceren voor steeds meer monden die gevoed moeten worden. Ik durf te voorspellen dat het woord ‘transitie’ de boeken in zal gaan als het agrarisch woord van 2019. En boeren kunnen veel, maar het vormgeven van een transitie kunnen we niet simpel over de boerenschutting kieperen. We hebben als samenleving, met de oplossingen van gisteren, onbedoeld en ongewild de problemen van morgen gezaaid. En dat vraagt schoffelwerk op alle niveaus door alle partijen zoals boeren, politiek, consument, Retail en Ngo’s. Hoe mooi is het dan om te zien dat onlangs organisaties uit het veld samen een nieuwe toekomstvisie hebben gepresenteerd in de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Die samenwerking, die zo cruciaal is, zien we ook terug in de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Over drie provincies heen, met partijen die met de voeten in de klei staan, samen optrekken, gebiedsgericht en ketengericht denken en daarmee gestaag toewerken naar een toekomst waar een economisch én ecologisch sterke landbouw in Drenthe ons van voedsel, biodiversiteit en het mooie landschap voorziet. Daar worden we bij het CDA enthousiast van en we willen dan ook graag onze waardering uitspreken voor deze regiodeal, zowel op aanpak als op inhoud. Des te mooier dat hiervoor elke provincie-euro wordt aangevuld met een euro vanuit het Rijk, die daarmee de potentie van Noord-Nederland herkent om koploper te worden voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.