16 oktober 2018

Chemische gewasbescherming is niet meer van deze tijd

Maandag 8 oktober werden de bestuurders van CDA en ChristenUnie bijgepraat over gewasbescherming in de 21e eeuw. Twee zaken werden duidelijk. Gewasbescherming is nodig om voldoende voedselopbrengst te hebben om te wereldbevolking te voeden. Maar de chemische gewasbescherming uit de 20e eeuw is niet meer gewenst in de 21e eeuw. 

Vanaf 10.000 v Chr. tot ca. 1850 n Chr. werden misoogsten en plantenziekten geaccepteerd. “Bidden was de enige remedie.” In de 19e eeuw namen plantenziekten dramatische omvang aan. In die tijd heerste bijvoorbeeld fytoftora in Ierland. Gevolg was dat een derde van de bevolking overleed, een derde vertrok naar Amerika en een derde bleef berooid achter. Door dergelijke rampen werd alles in het werk gesteld om dat nooit meer mee te maken.  

In de loop der eeuwen is door selectie gewerkt aan grotere opbrengsten. En werd de voedselproductie meer en meer bedreven in grote homogene velden. Gevolg was dat de natuurlijke weerbaarheid van de planten werd verwaarloosd. Vooral na W.O. II nam de chemische gewasbescherming een enorme vlucht. Insecten worden bestreden met insecticiden. Onkruid wordt bestreden met herbiciden. En de fungiciden worden ingezet om plantenziekten te bestrijden en te voorkomen.
Maar dit systeem begint te wringen.
Chemische gewasbescherming is niet duurzaam. De detailhandel wil geen producten met chemische residuen. De chemische industrie is ook minder in staat om nieuwe effectieve producten te ontwikkelen. En de teler, die simpelweg een goed product wil afleveren, komt steeds meer in de beklaagdenbank te zitten.

Er wordt dus gewerkt aan gewasbescherming waarbij biologie het uitgangspunt is. Dat betekent het terugbrengen van de genetische biodiversiteit, wat de resistentie verbetert. Het weerbaar maken van bodemsystemen, waarin de plant optimaal gedijt,  door onderzoek van de micro-organismen. En het opzetten van weerbare gesloten teeltsystemen met precisiebespuiting. 

Dirk Jan Beuling, agrariër en LTO bestuurder maakte de aanwezige bestuurders duidelijk dat op basis van deze uitgangspunten prima een bedrijf kan worden gerund. Wel constateerde hij dat de regelgeving is gebaseerd op chemische gewasbescherming en dat die verkeerd uitpakt voor de meer biologisch georiënteerde aanpak in de 21e eeuw.

Het was een leerzame avond. En nu maar hopen dat de bestuurders in staat zijn het geleerde om te zetten wet- en regelgeving ten gunste van de meer biologische gewasbescherming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.