25 januari 2019

Circulaire landbouw in Drenthe koploper in Nederland

In Drenthe bestaat al kringlooplandbouw bij verschillende boeren die werken volgens deze circulaire methode. Europarlementariër Annie Schreijer - Pierik uit het Twentse Hengevelde bracht samen met Drents CDA-gedeputeerde Henk Jumelet en (kandidaat) Statenleden een werkbezoek bij het familiebedrijf van Rudi en Marie José Hooch Antink in Koekange.

Dit familiebedrijf is al vanaf 1992 op deze circulaire manier aan het boeren. Met ruim 70 hectare landbouwgrond zorgt het bedrijf grotendeels zelf voor het voedsel voor het vee, 116 koeien en 50 stuks jongvee. Het bedrijf maakt zo min mogelijk gebruik van kunstmest, maar gebruikt eigen mest van de koeien. De bodem niet uitputten en samen met andere boeren zoeken naar eiwitrijk voedsel voor de koeien zoals koolzaad. Met dit circulaire systeem wordt zorgvuldig omgegaan met mest, diervoer, bodem en voedsel.

In Drenthe gaan steeds meer boeren volgens dit principe te werk en eindelijk lijkt het erop dat ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig is het bestaande landbouwbeleid te wijzigen. Drents gedeputeerde Henk Jumelet heeft onder meer landbouw en natuur in portefeuille en hij is trots op de Drentse boeren die volgens het kringloopprincipe werken. “In Drenthe werken al boeren met kringlooplandbouw. De provincie heeft binnenkort een kwart van de melkveehouders geholpen met het maken van een duurzaamheidsplan om ook als kringloopbedrijf te gaan werken. Ik ben trots op die boeren in Drenthe die daarmee vooroplopen en blij dat ook de minister haar beleid gaat bijstellen.” Europarlementariër Annie Schreijer - Pierik was het daar helemaal mee eens. “We hebben met onze boeren een kroonjuweel in handen. Kringlooplandbouw krijgt steeds meer navolging en ook in Europa wordt deze landbouw daarin gesteund. Er zijn voldoende budgetten beschikbaar om die kringloopboeren te helpen, we moeten alleen nog slimmer worden om gebruik te gaan maken van dat beschikbare geld.“

Na de rondleiding over het bedrijf was de keukentafel van de familie Hooch Antink nog lang het middelpunt van een mooi discussie. Rudie, José en hun drie kinderen vormen samen het familiebedrijf. Zij houden al vanaf 1992 alle gegevens bij over bodem, mest en productie. Volgens hen is het belangrijk dat alle verzamelde data gebruikt worden in goede systemen en gebruikt kunnen worden door de sector. De boodschap die zij de politici meegaven is: “Zorg voor minder regelgeving en wijzig niet steeds de bestaande regelgeving. Dan heeft ook de jeugd nog kans om op deze manier te boeren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.