06 december 2018

Communicatie met de inwoners laat soms te wensen over

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 5 december stelde CDA-Statenlid Martin Kremers dat de communicatie van de provincie met haar burgers soms te wensen over laat. Voorgenomen besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de provincie en de lokale Huis aan Huisbladen. “Maar wie kijkt nu in deze media elke week wat er in zijn omgeving mogelijk veranderen gaat”, zo vroeg de Christendemocraat zich af.

Aanleiding voor de opmerking van Kremers was het agendapunt dat ging over een herzien luchthavenbesluit dat nodig was om Heli Holland in Emmer-Compascuum operationeel te laten blijven. Een kleine wijziging waar echter buurman Cats, die daar zijn kweker- en tuinbedrijf heeft, bezwaar tegen maakte. Zijn belangrijkste argument was dat hij nooit op de hoogte is gesteld van mogelijke beperkingen die dit besluit zouden kunnen veroorzaken en daarom maakte hij gebruik van zijn inspreekrecht. Gedeputeerde Henk Brink maakte zijn excuses naar de heer Cats. “Het spijt mij als vergunninghouder dat de buren hierover niet adequaat zijn geïnformeerd en daar bied ik mijn excuses voor aan”. Martin Kremers respecteerde dat gebaar van de gedeputeerde. “Laten we nog beter nadenken hoe we onze inwoners kunnen informeren en niet alleen daarvoor de wettelijk verplichte instrumenten gebruiken maar daarin ook inventief te zijn”.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.