09 oktober 2019

Draagvlak belangrijker dan kostenefficiency

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 9 oktober 2019 stond een gewijzigd voorstel Klimaatakkoord op de agenda. Aanleiding voor deze gewijzigde versie waren de opmerkingen van onder andere de CDA-fractie in de commissievergadering van 18 september jl. Tijdens het debat in de commissievergadering ging het vooral over de mogelijkheden voor de Rijks- of provinciale overheid om voorgenomen maatregelen af te dwingen. In het voorstel stond namelijk de mogelijkheid voor overheden om formeel juridisch instrumentarium in te zetten om de opgave alsnog te realiseren. En met de ervaringen in het windmolendossier in de Veenkoloniën is dat nu net wat de CDA-fractie nu juist niet wil.

Steentje bijdragen
Woordvoerder Siemen Vegter van de CDA-Statenfractie zei dat nietsdoen geen optie meer is. ”Klimaatprotest, opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, boerenprotest, vliegschaamte, stikstofuitstoot, CO2-uitstoot, 40 graden in de zomer, geen Elfstedentocht meer in de winter, verkeersdrukte, langzamer rijden, elektrisch rijden en wat niet al meer mevrouw de voorzitter. Een ding is wel helder geworden, er is niemand meer die nog twijfelt aan de effecten van de overbelasting van de aarde. Van politiek links tot rechts leeft inmiddels de overtuiging dat we, daar waar het kan, allemaal een steentje moeten bijdragen aan het minder belasten van het milieu en het opwekken van hernieuwbare energie. Een goed bericht in de afgelopen week was de constatering dat we het afgelopen jaar zeven kilogram voedsel minder per persoon hebben weggegooid. Maar nog steeds is er vierendertig kilogram te gaan, omgerekend 578.000 ton voedsel dat onnodig geproduceerd wordt.”

Inspanningsverplichting
De CDA-fractie stemde in met het gewijzigde voorstel, waarin volgens Siemen Vegter nog eens benadrukt wordt dat wordt ingestemd met de inspanningsverplichting en derhalve niet met de resultaatverplichting. “Als politiek orgaan hebben we de verplichting om te laten zien dat we verspilling tegengaan en een cultuur oproepen, waarin het normaal is dat iedereen naar beste kunnen meedoet om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren en vooral dat we dat met elkaar doen. Iedereen doet dus mee en dat geldt dan ook voor de Drenten met een smalle beurs. Dát is de stimulans, zo u wilt, de regie die het College van Gedeputeerde Staten ook dient te voeren richting de gemeenten. Daarbij dient de euro’s zo slim mogelijk, dus naar het grootste energie effect per euro, te worden ingezet. En zórg ervoor dat de inwoners zelf ook kunnen participeren bij het nemen van de maatregelen, ga dat per gebied bekijken, steun initiatieven van onderop en denk erover na hoe de bewoners mee kunnen profiteren. Maak het concreet voor alle Drenten vanuit het adagium ‘haalbaar, betaalbaar en realiseerbaar.” Belangrijk voor het CDA is volgens Siemen Vegter dat bewoners in het gebied betrokken worden en dat draagvlak onder die bevolking belangrijker is dan kostenefficiency. Het Klimaatakkoord werd met ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.