Underaged refugees in a camp located at the northeastern Greek island of Lesbos,  30 January 2016.
20 mei 2020

Drenthe doet beroep op regering om kwetsbare kinderen te helpen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten diende initiatiefnemer CDA-Statenlid Gertjan Zuur samen met de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdD en SP een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt verzocht een klemmend beroep op de Nederlandse regering te doen om compassie te tonen en ook een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland op te vangen. Reeds in de herfst van 2019 heeft Griekenland een noodsignaal uitgezonden en Europa gevraagd mee te helpen om minimaal 1600 kwetsbare kinderen, de meeste uit Afghanistan en Syrië, en gemiddelde leeftijd 13 jaar, op te vangen. Het belang van deze hulpvraag is alleen maar toegenomen door het toenemende risico van een Corona-besmetting aldaar. De omstandigheden zijn volgens ooggetuigen nu al mens- en zeker kinderonterend is. Artsen ter plekke noemen de situatie 'catastrofaal'.

Gertjan Zuur: ” Een aantal, ook ons ​​omringende landen, heeft hier intussen gehoor aan gegeven. Nederland gaf vooralsnog niet thuis. De oproep heeft in Nederland wél geleid tot een initiatief, ook gesteund door tientallen gemeenten, om onze regering op te roepen hier ook positief op te reageren en opvang te bieden aan kinderen. In een advertentie in de dagbladen op 23 april, gesteund door tientallen politici, organisaties en kerken, werd eenzelfde oproep gedaan. ”
Inmiddels heeft ons parlement de regering opgeroepen om minderjarigen op de eilanden zo spoedig mogelijk in veiligheid te brengen. Dit voorstel is door de regering vervangen en de uitvoering wordt financieel door Nederland ondersteund. Zuur: ”Wij zien dat als een belangrijke eerste stap maar dat is helaas niet genoeg. En vooralsnog een hele dure druppel op een gloeiende plaat. Natuurlijk moet de opvang bij voorkeur in de herkomstlanden, maar ook in de vluchtelingenkampen én daarbuiten, structureel worden verbeterd. Maar dat kost tijd, geld en veel overleg en politieke wil en durf. Maar die tijd hebben deze kwetsbare kinderen niet. Het is zelfs de vraag van Griekenland in staat is deze lokale opvang buiten de kampen in zo'n korte tijdsbestek te organiseren. Wij vrezen dat dit weleens te laat kan komen. ”

Rol provincie beperkt
Zuur beseft dat de rol van de provincie in deze kwestie beperkt is. “Toch willen wij via deze motie het morele appel van velen op de regering van harte ondersteunen. Een appel dat reeds gedaan is door velen. Een appel dat gericht is op het nemen van onze verantwoordelijkheid door, en ook andere Europese landen die al een bijdrage hebben geleverd aan een opvang van een aantal van deze kwetsbare kinderen in Nederland. ”
Motie is met 24 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.