07 november 2018

Drenthe heeft duurzame begroting 2019

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) op woensdag 7 november stond o.a. op de agenda de begroting 2019. Het College van Gedeputeerde Staten bood een sluitende begroting voor 2019 aan die volgens haar duurzaam in evenwicht is. Siemen Vegter is de financieel woordvoerder namens de CDA-Statenfractie en hij zag een goed leesbare begroting. “De trein staat goed op de rails en rijdt nog stevig voort. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019 gaan we wel kijken of er nog wissels omgezet moeten worden.”

Drenthe ligt er netjes bij
Zijn we in alle opzichten tevreden zo vroeg hij zich af. “Natuurlijk zijn we tevreden over de behaalde resultaten en hier en daar hadden we graag nog iets extra’s gedaan. Maar het knellende gevoel van gebrek aan beleidsvrije ruimte, zoals sommige fracties dat hier naar voren brengen, heeft het CDA niet. Drenthe ligt er netjes bij en na de verkiezingen in maart 2019 zullen de gekozen volksvertegenwoordigers opnieuw keuzes gaan maken.” Wat betreft het projectenbureau vroeg Siemen Vegter om meer duidelijkheid van het College van Gedeputeerde Staten. “Nu het Projectenbureau wordt opgeheven terwijl die heel succesvol was vraagt het CDA zich af hoe deze activiteiten nu worden voortgezet in dit huis. Het budget hiervoor is namelijk verdwenen in deze begroting.” Ook vroeg hij de gedeputeerde om vaart te maken met het gebiedsfonds wind en wilde weten welke vorderingen er zijn gemaakt met participatie en compensatie voor de inwoners in het gebied waar windmolens gepland zijn.

Blijven inzetten op speerpunten
Voor de komende tijd wil het CDA zich blijven inzetten op een flink aantal speerpunten zoals verhoging van het tempo voor de asbestsanering, het waarborgen van een goede schaderegeling als gevolg van gaswinning en het extra inzetten op energiebesparing en energieneutraal wonen. In 2030 moet immers 80 procent van de eigen elektriciteitsbehoefte komen uit zon en wind, om de klimaatdoelstellingen te halen. “Uiteindelijk willen we wel graag dat het licht in Drenthe ook na 2030 blijft branden”, aldus de Christendemocraat. Ook wil het CDA zich volgens Vegter inzetten op kennisoverdracht van de kopgroep agrarische bedrijven aan de bedrijven die nog niet of minder meedoen met innovatie, duurzaamheid en precisielandbouw, effectievere benutting subsidieregelingen en bevorderen kringlooplandbouw. Verder wil het CDA de koppositie opcenten wegenbelasting, die Drenthe in Nederland inneemt, verantwoord terugdringen als daarvoor financiële ruimte is. Tenslotte gaf Vegter aan dat het CDA zich in de komende periode ook zal blijven inzetten voor de economische samenwerking in Noord-Nederland, samen met de Statenleden in Groningen en Friesland. 

“Wij kunnen ons vinden in de begroting 2019 en wensen het College van Gedeputeerde Staten, samen met de ambtelijke organisatie, veel werkvreugde, inspiratie en succes toe bij de uitvoering”, besloot Siemen Vegter zijn bijdrage in het begrotingsdebat

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.