09 november 2017

Drenthe is geweldig, geen krimpregio maar groeiregio

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) moedigde CDA-woordvoerder financiën Siemen Vegter het College van Gedeputeerde Staten aan op de ingeslagen weg door te gaan. “In onze mooie provincie zijn voor ruim driehonderd miljoen euro investeringen in gang gezet waardoor onze provincie nog mooier en nog leefbaarder wordt. De gelukkigste mensen van Nederland lijken in onze provincie te wonen en wij moeten er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft. Doorgaan op de ingeslagen weg is daarom een logische aanmoediging.”

Groeiregio in plaats van krimpregio
Wat de CDA-fractie betreft past daar ook bij om niet alleen trots zijn op de provincie, maar ook de poging om dit positief onder woorden te brengen. Vegter gaf de andere Statenfracties en College van GS in overweging om niet meer te spreken over krimpgebieden, maar over regio’s met groeimogelijkheden, groeiregio’s dus. “Niet focussen op allerlei maatregelen om met krimp om te gaan, maar gebieden met veel potentieel, nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling, een grote agrarische sector waarvan we het profiel nog verder kunnen versterken, toerisme, musea, kunst en cultuur, natuur enzovoort. En dat alles in een provincie waar we samen met de inwoners ontwikkelingen mogelijk maken op basis van onderling vertrouwen, iedere Drent doet er toe.” Dat betekent ook dat de CDA-fractie initiatieven die ontstaan in de dorpen en die goed zijn voor de leefbaarheid, wil waarderen en ondersteunen. “We verwachten ook dat de noodzakelijke versterking van de kwaliteit van recreatieparken wordt gerealiseerd, ook een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid in Drenthe.”

Op een aantal eerder gestelde zogenaamde technische vragen was naar de opvatting van de CDA-fractie de beantwoording onvoldoende. Het ging daarbij over de nazorgverplichting voor Attero, de ontwikkeling van de personele lasten van de provincie en op gebied van snel internet de aansluiting van onrendabele gebieden en eventueel de financiering daarvan. Gedeputeerde Jumelet gaf in zijn beantwoording aan dat er niet zozeer onrendabele gebieden zijn maar wel een aantal moeilijke adressen. Daarvoor wordt volgens hem hard gewerkt om die problemen in kaart te brengen en daarvoor een oplossing te bedenken. “Soms zijn daarvoor andere oplossing dan het aanleggen van glasvezel”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet.

Familie- en gezinsbedrijven
In een eerder stadium heeft het CDA aandacht gevraagd voor de optimale ondersteuning van familie- en gezinsbedrijven, mede gerelateerd aan een initiatief in de provincie Overijssel tussen Provincie, onderwijsinstellingen en MKB. “Het CDA vindt dit van groot belang omdat deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en een filosofie hebben die gericht is op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking”, zei Vegter. “Het CDA vindt dat we deze bedrijfswaarden moeten doorgeven aan de volgende generatie.” De Christendemocraat gaf aan dat de CDA-fractie, afhankelijk van de reactie van het College van Gedeputeerde Staten, tijdens de eerstvolgende Statenvergadering mogelijk met een initiatiefvoorstel over familiebedrijven te komen.

Tenslotte vroeg de CDA-woordvoerder aan het College van Gedeputeerde Staten of zij zich al gemeld heeft bij het kabinet nu in het regeerakkoord budgetten zijn opgenomen voor verbetering van provinciale wegen. Hij doelde daarbij op de N34 Emmen – Groningen en N48 Hoogeveen – Almelo. Gedeputeerde Brink gaf aan dat hij zeker aanknopingspunten ziet, ook voor andere noordelijke wegen.

Siemen Vegter sloot af met het uitspreken van dankbaarheid voor deze begroting, die “uitgevoerd gaat worden voor een Drenthe dat we door willen geven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.