09 september 2021

Drenthe reist duurzaam, werkgevers stimuleren in duurzaam rijgedrag

In de Drentse mobiliteitssector is het wegverkeer verantwoordelijk voor ca. 92% van de CO2-uitstoot. Meer als de helft van deze wegkilometers is werk gerelateerd. Werkgevers kunnen een grote rol spelen in het stimuleren van duurzaam rijgedrag en de daarbij behorende CO2-reductie. De provincie heeft zich aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen, die ruim 500.000 medewerkers van ruim zeventig grote organisaties vertegenwoordigt. De ambitie van deze coalitie is de uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030. Er is nu een plan van aanpak gemaakt waarmee de provincie werkgevers stimuleert om slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen te treffen. Speerpunten daarin zijn fietsen, hybride werken en veilig reizen met Openbaar Vervoer.

Klaas Neutel is woordvoerder namens de CDA-Statenfractie tijdens de behandeling in de Statencommissie Omgevingsbeleid. Hij noemde het een mooie toevalligheid dat juist vandaag het landelijke CDA haar klimaatvisie presenteerde waarin onder meer staat dat het klimaatbeleid ambitieuzer moet. “Vanuit onze kernwaarde Rentmeesterschap moeten we de klimaatdoelstellingen benaderen. We hebben de aarde niet in ons bezit maar te leen. Daar moeten we goed op passen. In het plan van aanpak ‘Drenthe reist duurzaam’ wordt het bedrijfsleven voor een belangrijk deel partner gemaakt bij de energiebesparing. Ook in de CDA-visie is een belangrijke rol weggelegd voor de industrie. Niet alleen wat betreft de uitstoot, maar ook in de gouvernance. De industrie, het bedrijfsleven, kan meer voor de maatschappij doen. Nu lijkt het erop dat de industrie er alleen is voor het pleasen van de aandeelhouders. Daarom is wat het CDA betreft nu alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat wij als goede rentmeesters deze aarde kunnen doorgeven. Dit plan van aanpak helpt hierbij. Het is aantrekkelijk om geld te spenderen aan een project dat voor de helft door het Rijk gefinancierd wordt. Maar ook dan moet je je afvragen of je geld wel goed wordt besteed.”

Ook individuen kunnen bijdragen
Hoewel het plan gericht is op het stimuleren van maatregelen door de werkgevers kunnen volgens Klaas Neutel ook individuen hun bijdrage leveren door dichter bij hun werk te gaan wonen en in te stemmen met meer thuis werken. “Jammer dat dit aspect niet is meegenomen. Natuurlijk realiseert de CDA-fractie zich dat het niet altijd mogelijk is om dicht bij je werk te gaan wonen. Er zijn te veel onzekere banen en als beide partners in een ander gebied werken zal het ook niet altijd mogelijk zijn, maar toch verdient dit aspect ook aandacht.”
Met het uitvoeren van het project over de periode 2020-2023 is een bedrag gemoeid van € 2.196.000 waarvan het Rijk een bedrag van € 1.023.000 voor haar rekening neemt. Naast het bedrag dat de provincie al gereserveerd had is nog een aanvullend bedrag van € 693.000 nodig waarvoor toestemming van Provinciale Staten nodig is. Het voorstel wordt ter besluitvorming op 29 september a.s. behandeld in de vergadering van Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.