06 februari 2020

Drentse CDA-ers bespreken rapport Zij aan Zij

Maandag 3 febr. j.l. spraken de Drentse CDA-ers over het onlangs verschenen rapport "Zij aan Zij  – Toekomst perspectief voor Nederland in 2030". De sfeer van het rapport, samenwerken en actiebereidheid, viel in goede aarde bij de aanwezigen. 

Pieter Jan Dijkman, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut (W.I.) van het CDA hield een inleiding over het rapport. De toekomstvisie Zij aan Zij kwam volgens hem niet uit de lucht vallen. In 1979 een jaar voor de oprichting van het CDA schreven (de latere premier) Ruud Lubbers en (de latere directeur van het W.I.) Arie Oostlander al over het belang van een toekomstvisie voor de op te richten partij.
Een toekomstvisie  doorbreekt de waan van de dag, voorkomt dat we blijven hangen in een nostalgisch verleden en biedt mens hoop en zicht op een betere toekomst. Allemaal aspecten die ook voor het rapport Zij aan Zij gelden. Het bijzondere van de Drentse CDA avond was dat de toekomstige CDA-ers, namelijk de leden van het CDJA, het voortouw voor deze avond hadden genomen. Hulde!

De perspectieven van Zij aan Zij.
De levensloop, de tijd. Mensen ervaren door alle impulsen en digitalisering een versnelling van de tijd en een culturele versnelling. De uitdaging is de balans te hervinden tussen werken, leven zorg en rust.
De levensruimte, de leefwereld. Wij leven in een spaghetti-samenleving. Alles is met alles verbonden en beïnvloedt elkaar. De uitdaging is het ontwikkelen van een thuis en de menselijke maat, zonder weg te vluchten voor globalisering.
De systeemwereld koloniseert de leefwereld. Systemen lijken tegenwoordig belangrijker dan mensen. De uitdaging is hoe kunnen we systemen en stelsel in 2030 mee laten ademen met de levensloop en de leefwereld.
In het rapport wordt vanuit de alledaagse belevingswereld van mensen gekeken. De menselijke maat is de orde der dingen.
De samenleving is een (t)huis waarin mensen met elkaar leven en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. We moeten ons realiseren dat de samenleving geen hotel is, waarin mensen op zichzelf leven en komen en gaan en als klanten behandeld worden. Het hotel perspectief leidt uiteindelijk tot het recht van de sterkste. Maar het gaat om verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. 

Discussie
Na onderlinge discussie in groepjes kwam er een vloed aan reacties los. De reacties zullen uiteindelijk in het definitieve rapport verwerkt worden. En de reacties zullen samen met het rapport aangeboden worden aan de commissie verkiezingsprogramma. De resultaten van de landelijke gesprekken komen op de website www.nederlandin2030.nl te staan.
Zij aan Zij probeert een antwoord te geven. Het gaat om samenwerken en actie ondernemen. Maar alleen in gezamenlijkheid vinden we de betekenis en kunnen we de samenleving c.q. de beschaving opbouwen.

Een willekeurige greep uit de groepsgesprekken
Stop met ad hoc politiek, ga voor de lange termijn. Breed besturen en leg dat terug bij de plaatselijke bevolking. Zorg voor buurtbudget, zodat burgers kunnen beschikken over eigen leefomgeving. Politiek begint bij maatschappelijk initiatief.
Gezondheid is belangrijk dus zorg voor een goede balans tussen werk en niet-werk.
Werkgevers, ga voor zorgverlof. De marktwerking is doorgeslagen, dus stoppen. Flexibiliseren van de pensioenleeftijd. Ga voor Rijnlands model.
Balans tussen winst en waarde kan / moet wel samengaan. In nutsbedrijven voeg je waarde toe, tegenwoordig zijn bedrijven alleen nog winstmakers. Winst is niet belangrijk.
Ga voor minder regels, maar torn niet aan de veiligheid.
Vergroot de bewustwording van de circulaire economie en acht de waarde van het ambacht hoger en waardeer ambachtelijke bedrijven op. Schaalverkleining, stel de klant weer centraal. De menselijke maat is zoek geraakt.
Klimaatinspanningen moeten over iedereen verdeeld worden. De overheid moet de huisvesting weer oppakken.

De Drentse CDA-ers zijn zij aan zij met Zij aan Zij op weg naar de volgende verkiezingen !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.