02 oktober 2018

Drentse CDA-ers willen geen Groningse toestanden

Dat de aardgaswinning in Groningen uit de hand is gelopen, is voor iedereen duidelijk. Het gasberaad CDA Drenthe had daarom Albert Rodenboog, de ex-burgemeester van Loppersum, uitgenodigd om de Drentse CDA bestuurders te vertellen wat ze zouden moeten doen om Groningse toestanden te voorkomen.

In een boeiend betoog leidde Rodenboog de Drentse CDA door de geschiedenis van de gaswinning in Groningen. Een gaswinning, die uiteindelijk de zogenaamde gasbevingen veroorzaakte. Aanvankelijk dachten de bewoners met een schadeprobleem te maken te hebben. Maar het mondde uit in een veiligheidsprobleem, omdat de veiligheid in het eigen huis niet meer gewaarborgd was.

De afhandeling van de schade verloopt ook niet naar wens. De NAM als afhandelaar werd gezien als de slager die zijn eigen vlees keurde. Vervolgens werd het Centrum voor Veilig Wonen opgezet. Maar ook in deze constructie bleek de Nam nog de nodige zeggenschap te hebben. De roep om een onafhankelijke organisatie leidde ertoe dat de afhandeling van de schade werd ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar door alle vertragingen komt die organisatie om in het werk.

De Nationaal Coördinator Groningen coördineert het versterken van onveilige gebouwen, maar werkt ook aan de leefbaarheid en het versterken van de regionale economie. Hans Alders legde zijn functie als coördinator neer. Vanwege alle bemoeienissen kon hij zijn werk onmogelijk goed uitvoeren. 

Onlangs is besloten de gasproductie in 2030 naar nul te brengen. Maar wat doen we tot die tijd? Wel of niet ons huis versterken? Wat is het beste; slopen of nieuwbouw. Het vertrouwen is zoek in Groningen. Er is ook veel psychische schade. De woningmarkt is slecht, de mensen zijn onzeker en boos, aldus Albert Rodenboog.

Om Groningse toestanden te voorkomen krijgen de Drentse CDA bestuurders de volgende adviezen mee.

  • Als gaswinning aan de orde is moet er een nul-meting gedaan worden. Het voorkomt discussie achteraf.
  • Er moet een fijnmazig meetnet opgetuigd worden, dat trillingen meet. Dat geeft de bewoners inzicht in de stand van zaken.
  • Organiseer een centraal schademeldpunt en maak je sterk voor een schadeprotocol, dat gelijk is aan Groningen. Maar pas op! Een goed schadeprotocol betekent nog niet een goede schade afhandeling.
  • Luister naar de bewoners, en ga niet achteraf het gesprek aan, want dan is het vertrouwen weg.
  • Houdt ook de waterhuishouding in de gaten. Te hoge/lage waterstand veroorzaakt ook scheuren in gebouwen. Vaak meer dan de gasbevingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.