20 januari 2020

Drentse CDA-leden steunen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Het CDA Drenthe heeft onder zijn leden de meningen gepeild over vuurwerk tijdens de jaarwisseling.  Ruim driekwart is het eens met een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.  Het afsteken van siervuurwerk blijft dan mogelijk. Bijna twee derde is zelfs voorstander van een algeheel verbod.  Ongeveer 80% steunt een gemeentelijk beleid om op aangewezen plaatsen onder controle van deskundigen vuurwerk af te steken en het instellen van vuurwerkvrije zones nabij de huisvesting van kwetsbare inwoners en nabij plaatsen waar veel dieren verblijven. 

Lees hier de uitkomst van de ledenraadpleging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.