24 oktober 2017

Drentse CDA leden tevreden over regeerakkoord

Onder grote belangstelling gaf het Drentse CDA Kamerlid Agnes Mulder maandagavond in de Voorhof te Westerbork een toelichting op het regeerakkoord. Een akkoord waar praktisch alle CDA leden zich in konden vinden. Agnes Mulder zag kans de laatste onduidelijkheden en twijfels weg te nemen.

Vooral de aandacht voor de zorg, het MKB en de agrarische sector kregen de nodige lof. De geluiden die de Tweede Kamerfractie in de oppositie had laten horen waren nu zwart op wit terug te lezen in het regeerakkoord. De afspraken over het in stand houden van de gevangenissen buiten de Randstad, het niet tornen aan de rechtbanken en de extra maatregelen voor maatregelen voor de krimpregio’s, zoals de kleine scholentoeslag werden door de Drentse CDA leden uiteraard ook enthousiast ondersteund.
Ook de milieuparagraaf, die volgens de critici in de media niet veel voorstelde, kreeg de steun van de aanwezigen, omdat het regeerakkoord daarin overeenstemde met het CDA verkiezingsprogramma en de klimaatdoelstellingen van Parijs het uitgangspunt waren.

Aan het slot van de avond kreeg Agnes Mulder nog een dringende aanbeveling mee. “Zorg er als CDA Tweede Kamerfractie voor dat je in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen je eigen ‘smoel’ houdt. En laat voortdurend het eigen CDA geluid horen.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.