22 november 2017

Een levenlang leren de basis voor een levenlang inkomen

Zaterdag 18 november werd binnen CDA Drenthe gesproken over Werk & Inkomen met werkgevers, werknemers en onderwijs. Door de veranderende wereld veranderen ook de arbeidspatronen. De aanwezige CDA-ers concludeerden dat een levenlang leren een harde noodzaak is.

Zelfde baan andere functie
De ICT dringt door tot in de haarvaten van de samenleving. Het gevolg is dat niet alleen de samenleving verandert, maar ook de arbeidsmarkt verandert ingrijpend. De huidige spanningen op de arbeidsmark vragen om betere contacten in de gouden driehoek werkgevers, werkzoekende en onderwijs. Het UWV kan daar een belangrijke rol spelen, maar ook op te richten samenwerkingsverbanden zoals Coöperatie Westerkwartier in Oost Groningen en Dutch Techzone in Z.O Drenthe. Niet opleiden voor een functie maar voor een loopbaan, was ook één van de conclusies. Houdt er rekening mee dat gedurende een werkzaam leven, zelfs bij een vaste baan, 3 of 4 maal een andere functie zal moeten worden uitgeoefend. En door de robotisering veranderen en verdwijnen banen, maar ontstaan ook nieuw banen, was de conclusie. 

Een levenlang leren
Ook werd duidelijk dat opleiden geld kost. In Drenthe met veel MKB bedrijven, met weinig medewerkers, is dat een probleem. Werkgevers willen wel in hun mensen investeren, maar kunnen het vaak niet. Daarom werd gepleit voor een leer- en ontwikkelingsfonds voor kleine bedrijven. De aanwezigen waren wel zeer tevreden over het voorstel in het regeerakkoord om te komen tot een Leerrekening. Ook werd voorgesteld om kinderen, naast lezen, rekenen en schrijven op de basisschool ook te leren programmeren.

Waar een wil is, is een weg
Vooral het twee jaar door betalen bij ziekte pakt slecht uit voor oudere werknemers. Met betrekking tot de grens tussen flex en vast werd een contract van 5 jaar voorgesteld. Dat geeft zekerheid en de gelegenheid om bij en om te scholen. Het invoeren van een basisinkomen vond weinig bijval. De aanwezige CDA-ers stelden voor om aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar ieder mens afzonderlijk te kijken. “Wat kunnen ze verdienen en wat hebben ze aan toeslag nodig.”

Conclusies van deze bijeenkomst zullen worden aangeboden aan het landelijke CDA bestuur en aan de 2e Kamerfractie van het CDA. Uitgaande van de stelling, ‘waar een wil is, is een weg,’ rekenden de aanwezigen er op dat een deel van de voorstellen zal zijn terug te vinden in het CDA beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.