11 mei 2022

Gebiedsgerichte aanpak lijkt een duizend-dingen-doekje te worden

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) op 11 mei jl. stond onder andere de Jaarrekening 2021 en Ontwerpprogrammabegroting 2023 van Prolander op de agenda. Prolander is een organisatie die voor de provincies Groningen en Drenthe provinciaal beleid vertaalt naar concrete plannen en ervoor zorgt dat die plannen worden uitgevoerd. In elk project zoeken ze naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied.

Aantrekkelijk werkgeverschap belangrijk
Voor de provincie gaan er veel transities en opgaven komen in het landelijk gebied zoals op het gebied van stikstof, klimaat en Kaderrichtlijn water. “Maar gebiedsgerichte aanpak lijkt inmiddels bijna een duizend-dingen-doekje te worden”, zegt CDA-Statenlid Eline Vedder. “Prolander geeft aan dat ze verwachten hierin een rol te gaan spelen en dus niet meer alleen voor het uitvoeren van Natuur Netwerk Nederland aan de lat staat. Professionalisering van deze relatief nieuwe organisatie en aantrekkelijk werkgeverschap zijn belangrijk voor het zo goed mogelijk verlopen van deze transities. Het wekt voor de CDA-fractie vertrouwen dat Prolander zich daar als organisatie bewust van is en op wil anticiperen. Maar de CDA fractie wil wel weten hoe de rol en het takenpakket van Prolander zich eventueel uitbreidt en wat dit betekent voor de organisatie. Verantwoordelijk gedeputeerde Kuipers gaf aan dat bij het bespreken en vastleggen van het takenpakket de consequenties besproken gaan worden en hij daarop nog niet vooruit kan lopen.

Helder toekomstperspectief
In de aanbiedingsbrief zegt Prolander dat zij behoefte heeft aan een helder toekomstperspectief. Eline Vedder: ”Voorzitter, dat onderschrijven we van harte. Wat betreft het CDA verdient iedereen een helder toekomstperspectief. Prolander zal in de levens van vele inwoners op het platteland hierin een belangrijke rol spelen en we wensen Prolander dan ook wijsheid en vele kundige handen toe om die belangrijke taak zo goed mogelijk uit te voeren met de blik op de menselijke maat.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.