16 juli 2018

Gesprek met Tweede Kamerlid Chris van Dam over Sociale veiligheid en politievraagstukken

Sociale veiligheid en politievraagstukken komen in zowel de gemeentelijke als in de provinciale politiek regelmatig voorbij. CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam is o.a. woordvoerder over onderwerpen die met Politie en Openbaar Ministerie te maken hebben. Hij wil graag in gesprek met bestuurders, volksvertegenwoordigers, politiemensen en ketenpartners van Justitie uit de regio/eenheid Noord-Nederland. Een gesprekstafel met en voor CDA-ers uit de regio. Daarom organiseert CDA-statenlid Bart van Dekken voor Chris van Dam in Noord Nederland een bijeenkomst voor geïnteresseerde CDA-leden, in het bijzonder burgemeesters, woordvoerders Openbare Orde en Veiligheid in Gemeenteraden en Provinciale Staten en politiemensen.

De aanleiding hiervoor is onder meer de evaluatie van de Politiewet 2012 door de Commissie Kuijken. Na de zomer zal de Tweede Kamer met Minister Grapperhaus debatteren over de conclusies uit het rapport Kuiken. Moet de korpschef meer ruimte krijgen om de organisatie effectiever aan te sturen, is er meer lokale regelruimte nodig, wat is de invloed van de burgemeester op de sterkte en aanwezigheid van politie in zijn of haar gemeente? Allemaal vragen die Chris van Dam graag besproken wil hebben om zich zo voor te bereiden op het debat met de Minister.
De uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden deze week aan de CDA-leden verzonden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.