29 september 2021

Groene Economische Agenda past bij Rentmeesterschap

In 2020 heeft Provinciale Staten van Drenthe de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vastgesteld. Deze Koers zet in op een sterke, slimme en groene economie met impact. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. Die koers wordt verder uitgewerkt in verschillende deelagenda’s, zo ook in de Groene Economische Agenda 2021-2023 (GEA). Met deze agenda die als groene leidraad gaat dienen voor alle andere beleidsterreinen, zet de provincie in op een duurzame ontwikkeling en vergroening van de economie. Het College van Gedeputeerde Staten wil het bedrijfsleven stimuleren en faciliteren bij de transitie van fossiele grondstoffen naar duurzame grondstoffen, bij de omslag van een lineaire naar een circulaire economie en bij het verkorten van ketens.      

Regie nodig
Fractievoorzitter Bart van Dekken is woordvoerder voor de CDA-fractie ziet bij het doornemen van deze groene leidraad vanuit motieven rondom klimaatverandering en grondstof schaarste de noodzaak voor een eco-transitie. Dat vraagt volgens hem om een heldere regie en zowel een regionale als internationale aanpak. “Ook in het proces van een regeringsformatie lijkt deze kleuring van aanpak in aanvliegroutes voortdurend aanwezig.  Wanneer je de mondiale uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering ervaart sta je al snel voor een principiële vraag. ‘Doet het weinige in Drenthe wat we kunnen doen er eigenlijk wel toe’?  Vanuit de rentmeestergedachte doet het er zeker toe. Met deze deelagenda kleuren we deze leidraad naar groen voldoende in richting biobased en circulaire economie. Maar ook de burgerman moet in de positie blijven om een daadwerkelijke bijdrage aan het vergroenen van bijvoorbeeld zijn woning of leefomgeving te leveren. Een provinciale subsidiefonds voor het isoleren van de woning zou daarbij kunnen helpen. We moeten tempo en koers voor maatregelen in Drenthe bewaken. Het CDA wil met regionaal draagvlak aan betaalbare en haalbare oplossingen werken. Deze groene economische agenda levert daar een goede bijdrage aan.” 

Realistisch tempo
Het ingediende amendement van D66 om de vergroening van de economie boven de groei daarvan te stellen kon volgens Bart van Dekken niet op steun van de CDA-fractie rekenen. “Voor het CDA is de Groene Economische Agenda cruciaal. Het is niet, zoals bijvoorbeeld D66 bepleit, echter in absolute zin nummer één. We moeten de klimaatdoelen van Kyoto en Parijs blijven nastreven. Daar hoort echter wel een realistisch tempo bij. Het nastreven van alleen maar groener worden is voor het CDA te kort door de bocht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.