27 maart 2019

Henk Reinders Koninklijk onderscheiden CDA-Statenleden nemen afscheid

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten van Drenthe werd op woensdag 27 maart afscheid genomen van een groot aantal Statenleden. Op 28 maart start de nieuwe Statenperiode en op die dag worden de nieuwgekozen Statenleden geïnstalleerd.

Vicevoorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes blikte namens de vertrekkende Statenleden terug op de afgelopen vier jaar. 2015 begon met een trendbreuk omdat de VVD de grootste partij werd nadat een groot aantal jaren dat de PvdA was. In de afgelopen periode was de coalitie en oppositie unaniem over 75 jaar vrijheid in Drenthe en grensoverschrijdende samenwerking. Grote evenementen als het Pauperparadijs en het ruiken aan de Formule 1 waren belangrijk. Kenmerkend voor de Staten was volgens hem het gebrek aan zelfgenoegzaamheid en het kritisch volgen van het College van Gedeputeerde Staten. Namens alle Statenleden bedankte hij de ondersteunende mensen zoals chauffeurs, bodes, ambtenaren en fractiemedewerkers. En tenslotte bedankte hij het thuisfront die met grote getale de publieke tribune bezette.

Riëtte Wollerich en de Statenleden Klaas Neutel, Henk Reinders, Martin Kremers namen afscheid van Provinciale Staten. Zij hebben in de afgelopen Statenperiode zich volop ingezet voor het CDA. Riëtte als fractievoorzitter en Klaas, Henk en Martin als lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid en verschillende andere commissies. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma had voor ieder vertrekkend Statenlid een warm woord van afscheid en bood zij alle vertrekkende Statenleden een tegel aan die ontworpen is door de kunstenaar Marga van  Oers met als thema ‘Ieder afscheid is een nieuw begin’.  

Voor Henk Reinders was er een mooi cadeau. Het heeft Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd om hem te onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma mocht hem de ‘versierselen’ opspelden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.