20 juni 2018

Hub-taxi werkt nog niet naar behoren

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond onder meer de Ontwerpdienstregeling 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe, het bureau dat het openbaar vervoer in de provincies Drenthe en Groningen en de stad Groningen organiseert. Het is het laatste jaar van de concessie en het ligt het volgens het College van Gedeputeerde Staten niet voor de hand om nog grote wijzigingen in de dienstregeling door te voeren. Wel wordt een extra bedrag van een miljoen euro ingezet ten opzichte van het Dienstregelingsbudget 2018. Dit wordt vooral ingezet voor facilitering van de vervoersgroei en effecten van de toegenomen drukte op de weg.  Zo worden er onder andere extra ritten ingezet op drukke lijnen.

Martin Kremers is de CDA-woordvoerder openbaar vervoer en hij vond het begrijpelijk dat in 2019, dat het laatste jaar van de lopende concessie is, niet meer grote veranderingen worden voorgesteld. Hoewel het voorstel veel financiële gegevens bevatte wilde hij de dienstregeling vanuit een sociaal maatschappelijke perspectief benaderen. “Ik begrijp dat drukke lijnen worden uitgebreid maar de gevolgen van een vervallen lijn kunnen heel groot zijn.” Hij verwees daarbij naar de plannen om de spitslijn 36, Spier- Hoogeveen, te laten vervallen. “Er moet dan wel een goed alternatief zijn zoals de zogenaamde Hub-taxi of ander alternatief vervoer. Daar zit de grote zorg van het CDA omdat deze vorm van vervoer sinds 9 april jl. valt onder het zogenaamd Publiek Vervoer waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Ons bereiken diverse signalen waaruit blijkt dat de Hub-taxi nog niet naar behoren werkt. Of ze zijn moeilijk op de site te vinden, of ze zijn niet bereikbaar of ze rijden simpelweg niet. Dat laatste werd bijvoorbeeld onlangs geïllustreerd door een hotelondernemer in Westerbork die zijn eigen hotelgasten op zaterdagochtend naar het station in Beilen moest brengen. Er was namelijk geen openbaar vervoer en er al helemaal geen sprake was van taxivervoer, dan wel Hub-taxi aanbod”, zei Martin Kremers.

Daarom drong de woordvoerder van het CDA dan ook aan om op korte termijn de koppeling van het Openbaar vervoer met het Publiek vervoer te evalueren. “Het loopt kennelijk nog lang niet overal zoals het zou moeten en dat moet wat het CDA betreft snel veranderen.” Gedeputeerde Brink zegde toe om die gevraagde evaluatie in de herfst van dit jaar te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.