TAXI
11 juli 2018

Hub-taxi's zijn nog steeds moeilijk te vinden

De BOKD (vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) pleitte onlangs in een brief aan de Drentse gemeenten voor versterking van het openbaar vervoer in de dunner bevolkte gebieden. In de brief werd aandacht gevraagd voor het alternatief als er geen buslijnen meer zijn, de zogenaamde HUB-taxi. Deze vorm van vervoer valt onder het Publiek Vervoer waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. In de commissievergadering van 19 juni jl. vroeg CDA-Statenlid Martin Kremers al aandacht voor de gebrekkige uitwerking van deze vorm van vervoer. “Ons bereiken diverse signalen waaruit blijkt dat de HUB-taxi nog niet naar behoren werkt”, zei Kremers toen. “Of ze zijn moeilijk op de site te vinden, of ze zijn niet bereikbaar of ze rijden simpelweg niet. Dat laatste werd bijvoorbeeld onlangs geïllustreerd door een hotelondernemer in Westerbork die zijn eigen hotelgasten op zaterdagochtend naar het station in Beilen moest brengen. Er was namelijk geen openbaar vervoer en er al helemaal geen sprake was van taxivervoer, dan wel HUB-taxi aanbod.”

Na de ontvangst van deze brief, waarin de BOKD de noodklok luidde, maakte de Christendemocraat Martin Kremers gebruik van de mogelijkheid om tijdens de Statenvergadering verantwoordelijk gedeputeerde Brink hierover opnieuw te bevragen. Met het oog op het komende toeristenseizoen vroeg Kremers de gedeputeerde  om zo spoedig mogelijk de vindbaarheid te optimaliseren zodat reizigers goede openbaar vervoer mogelijkheden beter kunnen vinden. Brink bestreed de opvatting dat de HUB-taxi niet werkt. Wel deed hij nogmaals de toezegging om de vindbaarheden op korte termijn te bevorderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.