06 maart 2015

Innovaties nodig voor behoud rietteelt

CDA Reest en Wieden wil zo snel mogelijk laten onderzoeken of het mogelijk is om de kwaliteit van het Overijsselse riet te verbeteren.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een deel van het afvalwater te gebruiken voor bemesting van de rietvelden.  Wout van de Belt, lid van de Vereniging van Riettelers is enthousiast over het idee. Hij zegt: “Het water is zo schoon dat er nauwelijks meer voedingstoffen aanwezig zijn voor de rietteelt.  Ook is het water zo helder, dat door zonlicht bepaalde waterplanten zo snel groeien dat elektrische boten vastlopen in recreatieroutes. Ik pleit daarom voor het zoeken naar een andere waterbalans en wil graag meewerken aan een pilot in bepaalde rietvelden.”

Het riet is in de Kop van Overijssel ook een belangrijk element van het landschap. Door het verdwijnen van de rietteelt zal het landschap dus enorm veranderen. Jeroen Slager, CDA-kandidaat voor waterschap Reest en Wieden heeft dit idee aangedragen bij de Innovatiestand. Zijn idee komt voort uit de tijd dat Slager verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van een groot vakantiepark in Flevoland. Wat hem betreft zouden de effecten in een pilot onderzocht kunnen worden. Binnen de waterschappen zou meer ingezet moeten worden op innovatie en duurzaamheid. Een onderzoek in de vorm van een pilot spreekt hem ook aan: “Je kunt dan samen met de betrokken organisaties, de deskundigheid van het waterschap, de natuurorganisaties en de riettelers de mogelijkheden onderzoeken en via de pilot monitoren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.