29 maart 2019

Installatie nieuwe Statenleden

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op donderdag 28 maart werden de nieuwgekozen Statenleden geïnstalleerd. Voor het CDA waren dat Henk Jumelet uit Erica, Bart van Dekken uit Zuidwolde, Ceciel Mentink uit Gieterveen, Siemen Vegter uit Assen en Eline Vedder uit Ruinerwold.

De Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma nam de eed of belofte af van de Statenleden en feliciteerde hen met een mooie bos bloemen. Bestuursleden van CDA-Drenthe waren aanwezig om namens alle leden de CDA-Statenleden te feliciteren en ook zij lieten die felicitaties vergezeld gaan van een mooi boeket bloemen.

Tijdens het daaropvolgend zogenaamde ‘duidingsdebat’ gaven de twaalf fractievoorzitters hun opvattingen hoe de verkiezingsuitslag volgens vertaald moesten worden. De PvdA heeft als grootste partij het initiatief genomen om de gesprekken tussen fracties op gang te brengen. Ze hebben mevrouw Roelie Goettsch als informateur gevraagd die gesprekken te inventariseren. CDA-Lijsttrekker Henk Jumelet feliciteerde de winnaars Forum voor Democratie, Groen Links en Partij voor de dieren. Hij keek terug op een mooie verkiezingscampagne hoewel die wat de uitslag betreft voor het CDA teleurstellend was met het inleveren van een Statenzetel. Hij gaf aan ook in de nieuwe periode als CDA bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen.  

Klik hier voor zijn integrale bijdrage tijdens het duidingsdebat

Fotobijschrift:
Na de verkiezingen voor Provinciale Staten poseert de nieuwe CDA-Statenfractie voor het Provinciehuis in Assen.
V.l.n.r.: Eline Vedder, Henk Jumelet, Bart van Dekken, Siemen Vegter en Ceciel Mentink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.