25 april 2018

Jaarstukken Provincie Drenthe met positief saldo

De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar afgesloten met een positief resultaat van 3,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2017, die op woensdag 25 april in Provinciale Staten behandeld werden.

Na verrekening van alle afwijkingen op de oorspronkelijke begroting kan de algemene reserve met 3,3 miljoen euro worden aangevuld. De accountant heeft goedkeuring verleend aan de financiële verantwoording over 2017.
In bestuurlijk opzicht is 2017 met recht een bijzonder jaar te noemen, met het afscheid van Jacques Tichelaar, de waarneming van Jozias van Aartsen en de benoeming van Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning. De bestuurlijke wisselingen hebben Gedeputeerde Staten er niet van weerhouden om, samen met maatschappelijke partners en andere overheden, maximale inspanning te plegen om Drenthe elke dag een klein stukje beter en mooier te maken.

Met bijvoorbeeld de Drentse Ambassade in Den Haag, het landelijke IPO-congres in Emmen en de geïntensiveerde lobby richting het nieuwe kabinet presenteerde Drenthe zich daarbij nadrukkelijk ook aan de buitenwereld. De Investeringsagenda bleek ook in 2017 een belangrijk instrument om, samen met partners zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisatie, mooie projecten aan te jagen en tot uitvoer te brengen. Provinciale Staten hebben unaniem ingestemd met de Jaarstukken 2017. CDA-woordvoerder Siemen Vegter sprak, net als alle andere woordvoerders, zijn grote waardering uit voor de inzet van het College van Gedeputeerde Staten. “Maar dit gaat over de cijfers, tijdens de algemene Beschouwingen op 6 juni  zal mijn fractie met toekomstplannen komen voor de komende jaren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.