14 september 2015

Kandidaat voorzitter CDA-Drenthe bekend

Het bestuur van CDA Drenthe stelt op de komende Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 26 oktober a.s. de heer Robert Kleine (43) uit Emmen voor als de nieuwe voorzitter van CDA-Drenthe. Nadat door het vertrek van de vorige voorzitter er een vacature ontstond heeft het bestuur een selectiecommissie aangesteld onder voorzitterschap van de heer Henk van Hooft uit Assen. Deze commissie heeft tijdens de selectieprocedure een aantal kandidaten gesproken en daarna unaniem de heer Kleine aan het bestuur voorgesteld als kandidaat-voorzitter. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen waarna op de komende Algemene Ledenvergadering de leden wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van Robert Kleine als voorzitter van CDA-Drenthe.

Robert Kleine woont in Emmen, is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij is sinds 2011 secretaris van de CDA-afdeling Emmen en in het dagelijks leven Districtscommandant Brandweerzorg Noord en Midden Drenthe. Daarnaast is hij landelijk portefeuillehouder Elektronische Leer Omgeving en projectleider voor de samenvoeging van de opleidingsinstituten in de drie noordelijke provincies.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal Hans Hartog (62) uit Hoogeveen worden voorgedragen als nieuw bestuurslid van het Partijbestuur. Het is dan de bedoeling dat hij in het bestuur de functie van secretaris zal invullen. Hans is werkzaam als directeur van het Recreatieschap Drenthe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.