10 april 2015

Kandidaten Dagelijks Bestuur Reest en Wieden bekend

Op basis van de verkiezingsuitslag van 18 maart is het Algemeen Bestuur gekozen  van het waterschap Reest en Wieden. Uit hun midden wordt een Dagelijks Bestuur benoemd. De fracties Agrarisch en Overig Ongebouwd, Bedrijven, CDA en VVD hebben overeenstemming bereikt over het proces voor de korte en lange termijn en de kandidaten.

Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van het waterschap en is op 26 maart geïnstalleerd. Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de dijkgraaf en vier Dagelijks Bestuursleden. De dijkgraaf, mevrouw Marga Kool, is benoemd door de Kroon en de Dagelijks Bestuursleden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar voor waterschap Reest en Wieden omdat samen met het waterschap Groot Salland wordt toegewerkt naar een fusie waarbij het Waterschap Drents Overijsselse Delta tot stand komt. Het plan is dat dit per 1 januari 2016 ontstaat. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is vooral gebaseerd op continuïteit en een zo groot mogelijk draagvlak binnen het Algemeen Bestuur.  De bestendige lijn zal in 2015 worden voortgezet.  Voor de langere termijn (2016-2019) wil Reest en Wieden gezamenlijk met de fusiepartner afspraken maken en die neerleggen in een gezamenlijk bestuursprogramma.

De kandidaten voor het Dagelijks Bestuur zijn de heren:

-          Teun Boersma (Bedrijven)

-          Henk Lammers (CDA)

-          Hans Pereboom (Agrarisch en overig Ongebouwd)

-          Karst Spijkervet (VVD)

De heren Boersma, Pereboom en Spijkervet maken ook deel uit van het huidige Dagelijks Bestuur. Het waterschap Reest en Wieden maakt gebruik  van een integriteitstoets voordat de benoeming van de kandidaten kan plaatsvinden. De planning is om in de eerstvolgende vergadering  van het Algemeen Bestuur op 28 april de benoeming te laten plaatsvinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.