17 december 2020

Kerstgroet van fractievoorzitter

Beste CDA-vrienden
We zijn in een situatie terecht gekomen waarvan we allemaal hoopten dat die niet zou komen. Een totale lockdown heeft het openbare leven lam gelegd waardoor we allemaal getroffen worden. Patiënten die getroffen zijn door het Coronavirus en hun naasten, zorgmedewerkers die onder veelal zware omstandigheden zorg leveren en allerlei hulpverleners die nog een stapje harder moeten lopen. Juist in de decembermaand, waarin we altijd elkaar ontmoeten en in harmonie de Kerst vieren, zal het nu anders zijn. Veel anders zelfs, je kunt het jezelf nauwelijks voorstellen en toch is het gebeurd. Maar we zullen het moeten accepteren om zo samen het virus te kunnen verslaan. 

Ook in de provinciale politiek ging het dit jaar anders, vanaf maart waren allerlei vergaderingen en andere ontmoetingen digitaal en dat ging gezien de omstandigheden goed. Het was ook nodig, besluiten moeten genomen worden omdat alle overheden, en dus ook de provincie, hun verplichtingen moeten nakomen. Juist in deze tijd heeft Drenthe veel baat bij de glasvezel die vrijwel overal in Drenthe inmiddels is aangelegd. Naast die digitale bereikbaarheid is ook de fysieke bereikbaarheid belangrijk. Het CDA heeft het afgelopen jaar onder meer volop ingezet op weg-, water-, trein- en luchtvaartverbindingen. We zetten in op belangrijke verbindingen met Twente en Duitsland en zien Groningen Airport Eelde als een belangrijke voorziening in het Noorden.

Ook het komende jaar zal de CDA-Statenfractie zich weer volop inzetten voor de inwoners van Drenthe. Samen met Siemen Vegter, Ceciel Mentink, Gertjan Zuur, Eline Vedder, Klaas Neutel, gedeputeerde Henk Jumelet en daarbij ondersteund door Karin Brouwer en Bert Peters, zal ik de Christendemocratische uitgangspunten weer naar voren brengen bij de verschillende onderwerpen. Dat zullen we doen met dezelfde energie zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan. We blijven betrouwbaar in onze coalitieverbindingen en gaan voor creatieve samenwerking. We doen daar als CDA de goede dingen!

Ondanks het feit dat de naderende feestdagen soberder zullen zijn wens ik jullie allen gezegende feestdagen, een voorspoedig nieuwjaar en hele goede gezondheid in de overtuiging dat we na deze periode elkaar weer gaan ontmoeten.

Bart van Dekken, fractievoorzitter CDA-Drenthe
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.