05 februari 2020

Klaas Neutel commissielid

In de Statenvergadering van 5 februari werd Klaas Neutel als commissielid niet zijnde statenlid benoemd. Klaas gaat de CDA-fractie ondersteunen in de commissie Omgevingsbeleid.

Veel ervaring
Klaas was de vorige college periode (2015- 2019) statenlid en maakte in die tijd deel uit van de commissie Omgevingsbeleid (OGB). De vorige periode zat het CDA met drie statenleden in de commissie. Bij de verkiezingen van 2019 verloor de partij een zetel en daarom hebben slechts twee statenleden (Siemen Vegter en Eline Vedder) zitting in OGB
De komende periode staan veel belangrijke dossiers in de commissie op de agenda, zoals het opstellen van een warmtevisie, de regionale energiestrategie, de nieuwe omgevingsvisie en de problematiek rondom de gaswinning.

Klaas is blij dat hij zich weer actief kan inzetten voor de Statenfractie. Daarnaast is Klaas actief binnen de seniorenafdeling van het CDA en is hij voorzitter van de CDA-Bestuurdersvereniging Drenthe.
De CDA-fractie is blij met de extra ondersteuning van Klaas.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.