07 december 2017

Komen er autoraces in Drenthe?

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de vragen van het CDA over een haalbaarheidsonderzoek of in de toekomst de Formule 1 races op het TT-circuit mogelijk zijn, beantwoord. In de beantwoording geven GS aan dat zij kennisgenomen hebben van de verschillende initiatieven. Het TT Circuit heeft een licentie aangevraagd bij de Federatie Internationale Autosport (FlA). De verwachting bij het Circuit is dat het Circuit indicaties krijgt voor het optimaliseren van het motorcircuit naar een autocircuit, geschikt voor het organiseren van een Formule 1-race. Daarnaast is er veel reuring rondom het circuit in Zandvoort.

Het College is door het TT circuit geïnformeerd over de aanvraag van een autosportlicentie bij de FIA en zij heeft kennis genomen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek in Zandvoort. Uit het onderzoek komt naar voren wat een Formule 1 Grand Prix bijdraagt aan de lokale, regionale en nationale economie. Daarnaast zijn de mogelijkheden, kansen, knelpunten en onzekerheden benoemd. GS zijn gezamenlijk met de gemeente Assen, het TT Circuit en de andere initiatiefnemers in gesprek. Binnen afzienbare tijd krijgt het TT Circuit de uitkomsten van de studie die door de FIA is gedaan naar de aanpassing van het circuit. Op basis van deze uitkomsten kan er eventueel een haalbaarheidsonderzoek gestart worden. Dit doen GS in gezamenlijkheid met andere partijen. 

Klik hier voor de volledige beantwoording van de vragen, inclusief bijlage economische impact en haalbaarheid Formule 1 Circuit Zandvoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.