24 mei 2024

Kosten RUD stijgen door invoering omgevingswet

In de vergadering van de commissie van Provinciale Staten is gesproken over de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Provinciale Staten werd gevraagd hun zienswijze te geven. Een belangrijke vraag daarbij is op welke wijze de impact van de Omgevingswet moet worden vertaald in de begrotingswijziging 2025.

RUD onmogelijke opdracht

Fractievoorzitter van het CDA Bart van Dekken noemde de RUD een ongelooflijk belangrijk onderwerp. De nieuwe omgevingswet zorgt ook voor een doorontwikkeling bij de RUD. Bart van Dekken stelde vast dat bij de invoering van de RUD “die gasten met een onmogelijke opdracht zijn weggestuurd” . Een, ook toen al, onredelijke bezuinigingsopdracht, werd door van Dekken vertaald als : “Je moet niet bij een club willen voetballen die met een lekke bal moet spelen!  Laten we een nieuwe bal inbrengen met voldoende financieel potentieel om de wedstrijd met goede spelers nu eens een keer ander aan te vangen. Geen kortingen op de RUD terwijl de inkt van de omgevingswet nog aan het drogen is.”

Overtuigend handhaven of stoppen
Bart van Dekken stelde dat een urenstijging van 18% gewoon realistisch is. Hij benadrukte het belang om, ook in een krappe arbeidsmarkt, professionals in de verschillende domeinen te vinden en nog meer samenwerking te zien met de ons omliggende OD’s. Ook externe inhuur moet aan de orde blijven want, zo stelde Bart van Dekken: “ je handhaaft overtuigend of je stop met je taken”. 

Geen gevoel van bestuurlijke waardering en prioriteit
Bart van Dekken stelde vast dat de ontstaansgeschiedenis van de RUD onparlementair gezegd “ruk” was. Daar zitten we nog steeds mee. Hij riep op de RUD, nu de nieuwe omgevingswet een feit is, eens anders te benaderen. Hij mist het gevoel van bestuurlijke waardering en prioriteit. 

De hele bijdrage van Bart van Dekken lezen? Klik hier.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.