23 januari 2020

Landbouwhuisdieren essentiële schakel in kringlooplandbouw

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) stond op verzoek van de Partij voor de Dieren (PvdD) het Jaarverslag 2018 van de Fauna Beheereenheid Drenthe. Volgens de PvdD is het de hoogste tijd dat in het Drents Parlement over het doden van (in het wild) levende dieren een discussie wordt gevoerd, dan wel de standpunten worden uitgewisseld. Alle argumenten om dieren te doden zijn volgens hen niet valide. Het zal geen verrassing zijn dat de CDA-fractie hier een andere mening over heeft.

Rentmeesterschap
Eline Vedder is namens de CDA-Statenfractie woordvoerder en zij had de volgende bijdrage:
“Landbouwhuisdieren zijn een essentiële schakel in kringlooplandbouw, huisdieren zorgen voor levensvreugde en wilde dieren zijn een belangrijk onderdeel van ecologische systemen. Al deze dieren gaan een keer dood. En al deze dieren leven, in ieder geval in Nederland, in een omgeving die in zeer hoge mate wordt beïnvloed door de mens. Het is dan ook de mening van de CDA-fractie dat de mens daarom zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van leven van huisdieren, vee en wilde dieren. En bij leven hoort ook dood en de verantwoordelijkheid voor dat laatste stukje van je afduwen vindt het CDA geen rentmeesterschap maar ethisch en ecologisch wegkijken. En om die reden heb ik vorige week zonder aarzeling de jager gebeld, toen ik één van ‘onze’ dertig reeën met een gebroken poot zag rondstrompelen.”

Beheren in belang van het ecosysteem
“De Partij voor de Dieren gaat met een hinkstapsprong van ‘jacht’ naar ‘het wegnemen van een laag van de voedselketen’ en ‘verstoord ecosysteem’. Gegeven het feit dat we in Nederland in een zeer dichtbevolkt land leven, raakt het ecosysteem juist alleen maar méér verstoord als je niet beheert. En van het wegnemen van een hele laag of diersoort uit de voedselketen is natuurlijk helemaal geen sprake. Of het moet de overdrijfkever zijn, dan staan wij daar van harte achter.”

“Hebben we dan niks op te merken? Jazeker wel. We constateren dat boeren veel te vaak hun schade niet melden vanwege bureaucratische procedures en te lage compensatie en daardoor missen we belangrijke data. We constateren dat de zogenaamde Wildbeheerseenheden eigenlijk een tandje bij zouden moeten zetten, met name op de vos, maar dat er te weinig jagers zijn om daar inhoud aan te geven. Daardoor mist biotoopverbetering voor weide- en akkervogels wellicht ook zijn uitwerking en dat is jammer. We zien dat de gemoderniseerde samenwerking tussen Wildbeheereenheden, Faunabeheereenheden en het College van Gedeputeerde Staten vorm krijgt en dat stemt positief. Verder ziet de CDA-fractie allerlei kansen in de diverse gebiedsprocessen om te investeren in innovatieve technieken of werkwijzen die de wildstand van onder druk staande soorten kunnen verbeteren.”

Zelf onderzoek doen
“Tot slot voorzitter, de fractie van de Partij voor de Dieren heeft ons vele vragen gesteld en de CDA-fractie wil er ook graag twee terugstellen. In augustus heeft u 22 vragen gesteld over de Faunabeheereenheid aan het college van Gedeputeerde Staten. De CDA-fractie heeft in oktober met de Faunabeheereenheid Drenthe gesproken waarbij zij aangaven niet benaderd te zijn geweest door de PvdD-fractie over deze vragen. Hoeveel vragen denkt de PvdD te hebben kunnen besparen met een telefoontje aan de Faunabeheereenheid en hoeveel geld had de burger dit gescheeld aan ambtenaarskosten?”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.