20 mei 2020

Minister moet zorgen en onrust bij boeren wegnemen

Tijdens het debat in de commissievergadering Omgevingsbeleid gaf CDA-woordvoerder Siemen Vegter al aan dat hij tijdens de vergadering van Provinciale Staten mogelijk met een motie zou komen. Samen met de fractie van de VVD en ondersteund door de PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Forum van Democratie en Sterk Lokaal diende hij dan ook tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in. Daarin wordt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) opgeroepen om bij minister Schouten aan te dringen op het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals de meldingen en bemesten.

Signaal afgeven
Daarnaast wordt Jumelet opgeroepen om aan de minister duidelijk te maken dat inzake stikstofreductie door de agrarische sector verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond N2000 de voorkeur verdient boven opkoop- of beëindigingsregelingen. Ook wordt in de motie aangedrongen op een sterke regierol van de provincie om onwenselijke situaties te voorkomen, zoals leegstand en speculatief opkopen van stikstofruimte. Siemen Vegter: ”We willen met deze motie zo breed mogelijk namens de Drentse Staten een signaal afgeven. Het college van Gedeputeerde Staten kan daarmee enerzijds de boer op naar de Minister en anderzijds vraagt het om perspectief voor de agrarische sector en ook aan andere sectoren die graag vooruit willen.”

Leefbaarheid van grote waarde
Dat je de motie zou kunnen interpreteren als een nieuwe aanpak laat Vegter over aan de creatievelingen. “Waar het om gaat is dat er onder andere een eind komt aan onzekerheid bij boeren, zij willen gewoon weten waar ze aan toe zijn en dat we daarom gezamenlijk met deze zeven partijen een aantal verzoeken hebben geformuleerd. We zijn van mening dat alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem en dat de landbouwsector daarbij uiteraard een deel van die oplossing is. Een oplossing waar duidelijkheid over moet komen en die perspectief biedt, zowel voor de landbouw als voor herstel van de natuur. De leefbaarheid van het platteland is daarbij van grote waarde, en daarom moet er regie komen om ongewenste ontwikkelingen bij extern salderen te voorkomen.”

De ingediende motie werd met 29 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Gedeputeerde Henk Jumelet ziet de motie als een ruggensteun om het debat met de minister en het IPO te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.