07 juli 2021

Mobiliteitsraad nieuw orgaan bij Verkeer- en vervoersbeleid provincie

Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten stond onder andere een voorstel voor een subsidieregeling op gebied van Verkeer en Vervoer. Deze regeling geeft de gemeenten meer ruimte en flexibiliteit voor de gezamenlijke doelen, een verkeersveilig en bereikbaar Drenthe. Hoewel de regeling duidelijk is uitgewerkt verbaasde CDA-woordvoerder Gertjan Zuur zich erover waarom dit statenvoorstel niet eerst in de Statencommissie was geagendeerd. Een ordevoorstel om het alsnog eerst in de Statencommissie te bespreken werd verworpen.
 
Naast inhoudelijke vragen over financiën, wijze van boekhoudkundige verwerking en gemeentelijke bijdragen werd in het voorstel geschreven dat de regeling is besproken in de Mobiliteitsraad maar die raad was Gertjan Zuur onbekend. “Ik heb gegoogeld, gezocht op het Staten Informatie Systeem maar over deze overleginstantie kon ik nergens iets terugvinden. Navraag op het provinciehuis leverde op dat deze Mobiliteitsraad formeel ook nog niet bestaat en door Provinciale Staten nog formeel moet worden aangesteld. Onze fractie constateert een verkeerde volgorde. “Wanneer kunnen wij een voorstel voor instelling van de Mobiliteitsraad tegemoet zien”, zo vroeg hij zich af. Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl moest het antwoord schuldig blijven waarom dit voorstel niet eerst in de Statencommissie was besproken. Op de vraag van Gertjan Zuur over de Mobiliteitsraad zei hij dat de gedachten vaak sneller zijn dan het licht en zo was het ook met dit voorstel waarin de Mobiliteitsraad werd genoemd. “Het huidige orgaan ‘Verkeers- en Vervoersberaad’ wordt in de toekomst de Mobiliteitsraad maar dat voorstel moet nog in Provinciale Staten besloten worden. De naam dekt niet meer de lading omdat het om meer dan verkeer en vervoer gaat.” Het voorstel, ondermeer om een bedrag van 13,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 – 2025, werd met ruime meerderheid aangenomen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.