19 december 2019

Mooi voor elkaar!

Na de -dit jaar- gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten is de CDA-fractie alweer negen maanden aan de slag. In de huidige vijf leden tellende fractie zijn drie leden gekozen die voor het eerst hun rol als provinciale volksvertegenwoordiger vervullen. Hun ervaring als raadslid in de eigen gemeente, gecombineerd met een groot enthousiasme, heeft ook naar de zittende statenleden voor veel elan gezorgd en we zijn inmiddels volop aan het werk! Onderligger voor ons is het coalitieakkoord “ Mooi voor elkaar” en daarin hebben we veel van onze CDA ambities kunnen borgen.

Als coalitiepartij mag er nu met vier andere partijen worden samengewerkt en dat maakt het extra dynamisch. Het is mooi om te zien dat ook met oppositiepartijen goede samenwerking mogelijk is. Zo zal binnenkort met alle in Provinciale Staten aanwezige fracties worden overlegd op welke wijze vorm zal worden gegeven aan de zogenaamde Investeringsagenda, waar voor de huidige bestuursperiode 55 miljoen euro beschikbaar is.

Naast de energietransitie en het MKB is voor de CDA-fractie de leefbaarheid op het platteland belangrijk. Noaberschap tonen met behulp van de lokaal gewenste sociale voorzieningen.
Het komende jaar zullen wij ons met dezelfde energie blijven inzetten voor onze mooie provincie of, zoals ik het bij de onlangs gehouden begrotingsbehandeling heb gezegd: “Wij staan zij aan zij voor burgers, boeren en buitenlui! ”

Namens onze fractie wens ik jullie allen gezegende feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Bart van Dekken, fractievoorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.