29 mei 2019

Mooi voor elkaar

“Als CDA staan we constructieve samenwerking en creatieve verbinding en zijn blij dat veel van het CDA-verkiezingsprogramma ‘Ook morgen Drenthe’ daardoor realiseerbaar blijkt in dit Coalitieakkoord.” Met deze woorden opende CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken zijn bijdrage tijdens het debat over het collegeprogramma voor de komende Statenperiode.

“We verbinden politiek links en rechts met een zeer royale portie van ons CDA-gedachtengoed: Solidariteit naar een goede toekomst: Een hele goede dag naar morgen zeg maar, een positief beeld op de toekomst en dat is mogelijk met dit Collegeprogramma. Dat die creatieve verbinding kan bestaan uit samenwerken met partijen die we soms wat meer op een linker- of rechter politieke vleugel herkennen is principieel te respecteren. We zijn er echt goed uitgekomen samen met de PvdA, de VVD, GL en de CU en dat stemt ons tevreden. Met name GroenLinks wil ik nogmaals van harte feliciteren dat zij voor het eerst in de Drentse geschiedenis deel gaan uitmaken van het College van Gedeputeerde Staten. Een college waar we als CDA wederom een stevige bestuurlijke bijdrage in kunnen en mogen leveren. Ik ben blij dat ik daarvoor, met unanieme steun van mijn fractie, Henk Jumelet mag voordragen als gedeputeerde. Nu even wat meer over de inhoud van het collegeprogramma als het mag voorzitter.”

“Het CDA is blij dat we met dit collegeprogramma recht kunnen doen aan een leefbaar en vitaal Drents platteland met krachtige steden en goede voorzieningen daarin om omheen.  De regio’s waarderen we extra in deze periode en dat is goed.  Zoals een jonge Drentse studente in Amsterdam, maar geboren en getogen in Emmen, onlangs zei: ‘daar kom ik weg en daar wil ik weer heen.” Want goede banen in Drenthe en relaxed wonen doen ertoe, dat moeten we mooi voor elkaar maken. Het CDA is blij dat innovatief beleid rondom wonen, werken en welzijn in dit collegeprogramma verankerd zijn. De regio’s Assen, Emmen en Hoogeveen/Meppel willen we verstevigen in de samenwerking met de omliggende gemeenten naar een soort stadsregio’s in Noord, Zuidoost en Zuidwest Drenthe. Dat is ook nodig om een redelijke spreiding van voorzieningen te houden. Dus houden dorp en stad maar ook de bibliotheken, de ziekenhuizen, de bereikbaarheid en de veiligheid onze aandacht.”

“Voorzitter, ik wil nog drie andere belangrijke kroonjuwelen noemen in dit coalitieprogramma en waar we extra blij mee zijn als CDA. Het extra accent op de sociale agenda. Vrijwilligers en betaalde werkenden, of ze nu boer, burger of buitenlui zijn, waarderen en naoberschap vormgeven met voldoende culturele en sportvoorzieningen is cruciaal. Een sociaal en veilig Drenthe dat vanuit saamhorigheid er voor elkaar wil zijn. Wij willen dat blijven uitdragen als CDA en samen gaan voor een Drenthe die inclusief is dus waar iedereen ertoe doet. Samen met de gemeenten gaan we dit verder vormgeven. Het blijft voor het CDA cruciaal dat we dat vanuit de 12 plus 1 gedachte blijven doen. Samen met de gemeenten maar ook met de ons omliggende provincies en de waterschappen. Misschien moeten we spreken van 12 plus 3?

Ten tweede zijn we blij met de geactualiseerde uitgangspunten rondom de Klimaattransitie en Energie. In de campagnetijd maar ook nu hebben we het als CDA steeds voorgehouden: Wij gaan voor een betaalbare, haalbare en realiseerbare transitie. Daar werd door sommigen toen we daar eerst mee kwamen wel eens wat lacherig over gedaan: haalbaar en betaalbaar? Want we moeten zaak maken van de doelstellingen van Parijs om te komen tot meer duurzame energiebronnen. En wind en zon blijven nodig om die doelen te halen maar wel met een reële verdeling van lusten en lasten. De Drentse burger met een kleine beurs moet ook mee kunnen doen in deze belangrijke transitie. In no-regretzone’s, dus waar burgers zelf ook aangeven dat er draagvlak is, willen we kijken naar realiseerbaarheid van nieuwe projecten. Soms lokaal kleinschalig zoals met biogas. Groene elementen die ook voor het CDA wezenlijk zijn.

Wij willen ook onze waardering uitspreken om samen met Provinciale Staten invulling te geven aan een substantiële Investeringsagenda. Vijftig miljoen euro voor innovatief beleid waar we als hoogste orgaan dat we zijn als Provinciale Staten voorstellen in kunnen doen. Mooi dat er ook dit soort ruimte is om elkaar vanuit die gedachte te stimuleren. Het aanzien van de politiek om meer met elkaar te doen, even los van coalitie of oppositie komt hier in beeld. Ik vind dat meer dan spectaculair degelijk maar bovenal dynamisch creatief.”

Voorzitter, we kijken uit naar een constructieve samenwerking en creatieve verbindingen met dit nieuwe College van Gedeputeerde Staten en alle Statenleden hier in dit huis. 
Ja voorzitter, Het is constructief mooi, en voor verbindend naar en voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.