22 februari 2019

Om ons klimaat kun je niet heen

Het Waterschap is de bestuurslaag die het meest direct met de klimaatveranderingen geconfronteerd wordt. “Om ons klimaat kun je niet heen”, zegt Hilbrand Sinnema, de CDA lijsttrekker voor de Waterschap verkiezingen van Hunze en Aa’s op 20 maart a.s. 

Het CDA gaat voor een goede waterbalans tussen natuur, landbouw, recreatie en bewoning. “Die goede balans vinden we in nauw overleg met Gemeenten, Burgers en Bedrijven, zowel in de dorp en stad, als op het platteland” zegt ook Hermien Plas, Drentse en tweede op de CDA lijst Hunze en Aa’s. “Niet morgen, maar vandaag beginnen met de uitdagingen vanuit de klimaatverandering,” is de mening van de beide CDA-ers.
Het afgelopen jaar met zeer droge en zeer natte periodes heeft duidelijk gemaakt dat de Waterschappen hierin een cruciale rol spelen.

Grondstoffen, zoals bijvoorbeeld fosfaat, raken uitgeput. Het CDA wil vanuit het perspectief van “goed rentmeesterschap en verantwoordelijkheid” vol inzetten op het terugwinnen van grondstoffen uit riool- en afvalwater. Met de huidige zuiveringen komen meststoffen en mineralen niet terug in de kringloop. Dit kan anders.
Daarnaast wil het CDA dat Waterschap Hunze en Aa’s op de kortst mogelijke termijn energie-neutraal wordt. Dit kan door nog meer biogas uit het rioolwater te produceren, maar ook door onder andere opwekking van zonne-energie en energieopwekking bij stuwen.                                                          

Het waterschap moet wel betaalbaar blijven, “maar we willen ons niet op goedkope korte termijn oplossingen concentreren” betoogt Hilbrand Sinnema. “goedkoop wordt dan duurkoop, omdat je de echte problemen uit de weg gaat”. Het CDA wil dan ook een kostentoedeling die rekening houdt met de investeringen die het algemeen belang dienen.” Het CDA wil zich samen met de gemeenten richten op het versterken van de kennis en kunde voor het waterbeheer dat nodig is voor de klimaatmaatregelen in het stedelijk gebied.

“Wat goed is voor de ander, is ook goed voor jezelf. Het CDA zal vanuit dit mensbeeld ook haar waterschapswerk gestalte geven,” zegt Hermien Plas. “Dus in samenspraak met betrokkenen en de omgeving, zoals onze inwoners, bedrijven en het onderwijs. Waar burgers taken zelf kunnen oppakken, wil het CDA dat stimuleren. “Een waterschap midden in de samenleving!“ daar gaat het CDA voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.