13 januari 2022

Onveilige situatie Openbaar Vervoer Emmen-Ter Apel onaanvaardbaar

Opnieuw werd de ernstige overlast op de buslijn Emmen – Ter Apel en het treintraject Zwolle – Emmen besproken in de Drentse politiek. Tijdens de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid in het Drents parlement agendeerde de fractie van de SP de problematiek. Er moet op korte termijn een oplossing gevonden om de veiligheid van reizigers en personeel te garanderen, maar hoe pak je dat aan?

Probleem weerbarstig
“Je werk veilig kunnen doen lijkt een open deur, maar voor de chauffeurs op lijn 72 en 73 en de stewards op de Emmerlijn en Vechtdallijn is het veiligheidsgevoel al tijden ver te zoeken”, zegt Eline Vedder, voor de CDA-Statenfractie ondermeer woordvoerder openbaar vervoer. ”Ik kan maar één ding verzinnen wat me erger lijkt dan dat je veiligheidsgevoel wordt aangetast en dat is dat je veiligheidsgevoel wordt aangetast, je vraagt om hulp en die vervolgens niet krijgt en er dus alleen voor lijkt te staan. Ik kan me dan ook volkomen voorstellen dat het personeel op de bus en trein ziek thuis zit. Dat is de beste manier die het lichaam heeft om te voorkomen dat je je nog langer in een gevaarlijke situatie bevindt. Richting de fractie van de SP zeg ik dan ook: ‘ja, ook de CDA -fractie vindt de onveilige situatie rondom Openbaar Vervoer van veiligelanders in Ter Apel al veel te lang duren en volkomen onaanvaardbaar.’ En vooral wetende dat de oplossing telkens niet tot stand komt vanwege kosten. De CDA-fractie vindt dat extra maar vooral structurele maatregelen nodig zijn. Veiligheidsgevoel gaat namelijk niet samen met steeds wisselend hap snap beleid omdat we van het ene naar het andere potje geld moeten ‘hoppen”

Spoorwegpolitie terug
Eline Vedder had namens haar fractie nog twee vragen. “Ten eerste, welk zicht is er op het structureel maken van oplossingen als de pendelbus, toezicht bij instaphaltes en stations en beveiliging op de trein en bus? Onze tweede vraag aan de Commissaris van de Koning is: zou een eventuele terugkeer van de spoorwegpolitie niet geagendeerd moeten worden in het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum)? Ik weet dat deze is opgegaan in de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid maar we blijken ze nu toch wel erg te missen.”
Verantwoordelijk gedeputeerde Nelleke Vedelaar was blij met de brede steun van de commissie en zegde toe dat zij het initiatief zal nemen om alle betrokken instanties en personen bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen. “En of wij er nu wel of niet over gaan, wij willen een bijdrage leveren aan het vinden van een oplossing.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.