15 maart 2018

Oproep kandidaatstelling Provinciale Staten 2019

Op 20 maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Het CDA Drenthe is bezig met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Dit betekent het opstellen van het verkiezingsprogramma en het samenstellen van een goede kandidatenlijst.
Het CDA zoekt mensen die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van de Provincie Drenthe in de Provinciale Staten van Drenthe. 

In de oproep kandidaatstelling voor Provinciale Staten staat wat er van de kandidaat wordt verwacht en welke vaardigheden er nodig zijn.

Oproep kandidaatstelling voor Provinciale Staten

Procedure

Iedere CDA-er in Drenthe kan zichzelf kandidaat stellen voor Provinciale Staten. Een uitgebreid competentieprofiel is op te vragen via drenthe@cda.nl.
Kandidaatstellingen en voordrachten kunnen tot 1 mei 2018 bij het provinciaal bestuur worden ingediend door middel van een sollicitatieformulier PS 2019 dat is te downloaden via onderstaande link of op te vragen via drenthe@cda.nl.
Het sollicitatieformulier met uitgebreide motivatie kun je mailen naar drenthe@cda.nl

Sollicitatieformulier Provinciale Staten van Drenthe

Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie. Deze gesprekken staan gepland op 25 en 26 mei en 8 en 9 juni 2018. De vertrouwenscommissie doet in september een voordracht aan het provinciaal bestuur, dat deze ter stemming voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in Drenthe. De uitslag van de stemming wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA Drenthe van 26 november 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.